Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciència Política i Dret Públic

El departament

El Departament de Ciència Política i de Dret Públic s’estructura d’acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Ciència Política i de l’Administració, Dret Constitucional, Dret Penal, i Filosofia del Dret. En formen part el personal docent i de recerca d’aquestes àrees, i el personal d’administració i serveis.

Aquest web pretén donar informació sobre el perfil professional, docent i de recerca dels membres del Departament, com també de les activitats que s’hi desenvolupen.

Facultat de Dret UAB