Vés al contingut principal

Personal

El Departament de Ciència Política i de Dret Públic s'estructura d'acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Ciència Política i de l'Administració, Dret Constitucional, Dret Penal, i Filosofia del Dret. En formen part el personal docent i de recerca d'aquestes àrees a més del personal d'administració i serveis que dona suport a la gestió i funcionament del departament.

Personal