Recursos electrònics: condicions d'ús

El Servei de Biblioteques de la UAB subscriu recursos electrònics (llibres, revistes i bases de dades) i signa llicències d’ús amb els proveïdors i editors. Aquestes llicències estableixen que l’ús està restringit als estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis en actiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’ús d’aquests recursos ha de respectar la Llei de Propietat Intel·lectual vigent, i ha d'evitar qualsevol ús que pugui produir un perjudici dels interessos legítims dels titulars dels drets. Així mateix sempre que es citin s’ha d’indicar la font i l’autoria.

Si teniu qualsevol dubte, podeu revisar el recull de preguntes al blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert.


Permès en general No permès en general
Imprimir, gravar, descarregar i fer còpies d’ articles de revistes i/o capítols de llibres individuals.

L’ús del contingut des dels ordinadors situats a les biblioteques per part d'usuaris visitants que no pertanyen a la UAB.

Utilitzar els continguts per a ús personal, de docència o recerca.

Compartir els continguts amb altres usuaris autoritzats de la UAB.

Utilitzar enllaços permanents als continguts llicenciats.
Imprimir, gravar, descarregar i fer còpies d’articles de revistes electròniques i/o capítols de llibres de forma sistemàtica i massiva.

Utilitzar articles de revista o capítols de llibres per a ús comercial.

Enviar una còpia (impresa o electrònica) a usuaris no autoritzats.

Modificar, alterar o crear treballs derivats.
      
Penjar articles o capítols llicenciats a altres pàgines web.
 
Llistat de recursos electrònics