Coordinadors de titulació

Grau d'Estudis d'Àsia Oriental:
Blai Guarné Cabello (Blai.Guarne@uab.cat)

Grau de Traducció i Interpretació
Jordi Mas López (Jordi.Mas.Lopez@uab.cat)

Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Lucía Molina
coord.master.traduccio@uab.cat

Màster de Traducció Audiovisual
Carme Mangiron
m.traduccio.audiovisual@uab.cat

Màster de Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
Adrià Martín
master.tradumatica@uab.cat