Presentació

L'objectiu del grau en Traducció i d'Interpretació és proporcionar formació en les modalitats i els àmbits fonamentals de la traducció i la interpretació, una professió que s'exerceix en molts àmbits i que requereix múltiples habilitats en diferents combinacions lingüístiques.

Les modalitats fonamentals de la traducció i la interpretació són la traducció escrita, la traducció audiovisual, la localització, la traducció a vista, la interpretació bilateral i la interpretació consecutiva tant en àmbits tradicionals i consolidats (traducció especialitzada i editorial) com en àmbits més nous (traducció i interpretació en hospitals, centres educatius, jutjats, etc.).

El Grau proposa quatre itineraris formatius: Traducció Especialitzada (textos jurídics, financers, tècnics i científics), Traducció Editorial, Interpretació i Traducció Social i Institucional.

A més, l’oferta de segones llengües estrangeres no es limita a les més habituals (anglès, francès i alemany) sinó que ofereix també la possibilitat, única arreu d’Espanya, d’especialitzar-se en portuguès, italià, rus, àrab, xinès i japonès.

Tant per la seva experiència com per les seves instal·lacions, la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB és un centre de referència a nivell internacional. La prova és la presència permanent de nombrosos estudiants d’arreu del món, que propicia un entorn d’estudi i de convivència marcadament multicultural. Amb una forta presència també de professorat estranger, la Facultat ha estat un motor vital per a la internacionalització de la UAB.

Perfil de l’estudiant

Els estudiants han de tenir, en l'idioma B que desitgin cursar (anglès, francès o alemany), un nivell mínim corresponent al nivell B1 (per al francès i l'alemany) o B2 (per a l'anglès), del Marc europeu comú  de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació.

Proves d'accés especials:

 • Els estudiants que triïn francès o alemany com a idioma B han d'acreditar els seus coneixements mitjançant certificació expedida per un organisme competent o bé fer una tutoria de professors de la FTI en què es determinarà si tenen el nivell adequat.
 • Els estudiants que triïn anglès com a idioma B han de fer una prova d'accés.

   
 • Els alumnes que accedeixin a la universitat sense un coneixement suficient del castellà o del català (alumnes estrangers o procedents d'altres comunitats autònomes espanyoles en les quals el català no és oficial) han de cursar una d'aquestes llengües com a "idioma", en grups especials, per tal d'adquirir un coneixement suficient que els permeti treballar a partir d'aquestes llengües.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Traducció científica, tècnica i juridicoadministrativa en empreses comercials, bufets d'advocats i organismes internacionals.
 • Interpretació en organismes nacionals i internacionals (ONU, UNESCO) o en empreses amb relacions internacionals.
 • Ensenyament, tant en centres públics com privats.
 • Interpretació en congressos, exposicions i agències turístiques.
 • Traducció literària o correcció lingüística en empreses editorials.
 • Doblatge i subtitulació en els mitjans audiovisuals i multimèdia.
 • Mediació lingüística i cultural en institucions públiques i privades.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador de la titulació:
Jordi Mas
 • Idioma B: Emmanuel Doërr / Roland Pearson
 • Idioma i traducció C (llunyà): Hesham Abu-Sharar / Helena Casas
 • Idioma i traducció C (proper): Regina Saraiva i Carles Biosca
 • Informàtica, terminologia i documentació: Ramon Piqué
 • Interpretació: Marta Arumí
 • Llengua A: Antonio Ríos / Xavier Villalba
 • Pràctiques: Anabel Galán
 • Traducció directa: Anabel Galán
 • Traducció especialitzada: Mariana Orozco
 • Traducció Inversa: Fiona Kelso
 • Treball de fi de Grau: Miquel Edo

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial Facultat de Traducció i d'Interpretació
Atenció als estudiants amb necessitats específiques

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i primera franja horària de la tarda.

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2017-2018

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Traducció i d'Interpretació
http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció:

21058 (Alemany)
21064 (Anglès)
21065 (Francès)


Traducció i Interpretació - Alemany: 40 places
Traducció i Interpretació - Anglès: 140 places
Traducció i Interpretació - Francès: 50 places


Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Castellà, català i llengua i traducció en anglès, francès, alemany, portuguès, italià, rus, àrab, japonès, xinès, coreà, romanès, txec i grec modern.
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes: 18 de setembre de 2017

Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i laboral).
Títol que s'obté: graduat/da en Traducció i Interpretació
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició