Equip de deganat

Fotografia de l'equip de deganat
Davant d'esquerra a dreta: H.Abu-Sharar, M.Arumí, J.Minett, A.Branchadell i B.Guarné. Darrera: J.Fontcuberta, A.Gil, J. Mas i M.EdoL'equip de deganat el formen el degà i la secretària acadèmica; els vicedegans o vicedeganes; els coordinadors de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degà: Albert Branchadell
Secretària acadèmica i vicedegana de Relacions Institucionals: Judit Fontcuberta
 
Vicedegana d'Alumnat, d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat: Anna Matamala
Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau: Hesham Abu-Sharar
Vicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització: Miquel Edo
 
Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinador del grau de Traducció i Interpretació: Jordi Mas
 
Coordinadora de Promoció i Extensió Universitària: Anna Gil

 
Secretària del deganat: Júlia Mateos

Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors o coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors o coordinadores d'intercanvis, i el coordinador de les proves de nivell:
 
Coordinadora del màster universitari de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (MUTIEI): Montserrat Bacardí
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV): Carme Mangiron
Coordinador del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Adrià Martín
 
Coordinadora de pràctiques del grau en Estudis d'Àsia Oriental: Ayumi Shimoyoshi
Coordinadora de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació: Patricia López
 
Coordinador de mobilitat: Roland Pearson
(consulta aquí els coordinadors de tots els programes de mobilitat)

Coordinador de les proves de nivell: Emmanuel Doerr

Responsable de suport als alumnes d'Àsia Oriental: Mercè Altimir

Responsable de la relació amb la Fundació Institut Confuci: Helena Casas

Responsable de la relació amb la Fundació Japó: Makiko Fukuda

Responsable de l'examen oficial de nivell de llengia japonesa (NOKEN): Takatoshi Hanawa

Responsable de polítiques d'igualtat: Amelia Sáiz

Responsable del Servei d'Interpretació: Guiomar Stampa