Equip de deganat

Fotografia de l'equip de deganatL'equip de deganat el formen el degà i la secretària acadèmica; els vicedegans o vicedeganes; els coordinadors de titulació, i les coordinadores de Facultat:

Degà: Albert Branchadell
Secretària acadèmica i vicedegana de Relacions Institucionals: Judit Fontcuberta
 
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica, Mobilitat i Internacionalització: Jacqueline Minett
Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau: Hesham Abu-Sharar
Vicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització: Miquel Edo
 
Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental: Blai Guarné
Coordinador del grau de Traducció i Interpretació: Jordi Mas
 
Coordinadora de Promoció i Extensió Universitària: Anna Gil
Coordinadora d'Afers Acadèmics d'Alumnes, Alumnes amb NEE i Alumni: Lourdes Aguilar
Coordinadora de l'Àmbit d'Interpretació: Marta Arumí
 
Secretària del deganat: Júlia Mateos

Amb l'equip de deganat també treballen els coordinadors o coordinadores de màster; les coordinadores de pràctiques; els coordinadors o coordinadores d'intercanvis, i el coordinador de les proves de nivell:
 
Coordinadora del màster universitari de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (MUTIEI): Lucía Molina
Coordinadora del màster universitari de Traducció Audiovisual (MUTAV): Carme Mangiron
Coordinador del màster universitari de Tradumàtica:Tecnologies de la Traducció (MUTTT): Adrià Martín
 
Coordinadora de pràctiques del grau en Estudis d'Àsia Oriental: Minoru Shiraishi
Coordinadora de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació: Patricia López
Coordinadora de pràctiques del màster universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Olga Torres
 
Coordinador d'Erasmus i Programes Europeus: Roland Pearson
Sotscoordinadors d'Erasmus i Programes Europeus: Geoff Belligoi, Miquel Edo, Ramon Farrés i Joaquim Sala-Sanahuja
 
Coordinadora del Programa Propi: Jacqueline Minett
Sotscoordinadores del Programa Propi: Elena Estremera, Anna Gil Bardají, Mihwa Jo i Regina Saraiva
Coordinadora d'intercanvis amb el Japó: Minoru Shiraishi
Coordinador d'intercanvis amb la Xina: Minkang Zhou
 
Coordinador de les proves de nivell: Emmanuel Doerr

__________________________________