Galeria fotogràfica

Xifres de null

Docència

1553 Estudiants de grau i màster (2016-2017)

Personal

179 Professors (2016-2017)

Internacional

181 Estudiants internacionals

Titulacions

11 Graus, màsters i minors

Oferta multilingüe

13 Llengües de treball (2016-2017)

Recerca

11 Grups de recerca consolidats