Parc de Recerca

Informació econňmicaDes de la seva creació, el Parc de Recerca UAB s'ha finançat a través de quatre vies. Per una banda, el Parc obté fons per la prestació de serveis, que bàsicament són d’arrendaments i gestió d’espais, de foment de l’emprenedoria, de transferència internacional, de generació de convenis amb empreses i serveis de gestió i finançament de projectes. Per altra banda, també es finança amb subvencions i projectes de convocatòries competitives, a través de les aportacions dels patrons i a través de patrocinis d'empreses.

En aquest enllaç, podeu descarregar-vos els comptes anuals del Parc corresponents a l'exercici 2016, juntament amb l'Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats.


Pressupost del 2016