Usos i drets lingüístics

Pla de llengües actuacions promoció anglès

Oferta de cursos d'anglès per al personal acadèmic

 • Presenting Research
 • Advanced Presenting Research
 • Research Papers
 • Advanced Research Papers
 • English Pronunciation for Teachers
 • Defending your Thesis
 • Preparació de l'examen de capacitació per a la docència en anglès per al PDI   
 • Comunicació de la Ciència en Anglès
 • Elevator Pich
 • Preparar una Presentació Eficaç per a un Esdeveniment TEDx
 • Preparar la tesi en 4 minuts

Formació per a doctorands de suport a la redacció de tesis doctorals en anglès

 • Curs d’acompanyament a la redacció de la tesi en anglès per als estudiants de doctorat, que tenen el curs subvencionat al 100 %.

Cursos específics per al PAS

 • Manteniment de Conversa d’Anglès
 • Virtuals A1
 • Virtuals A2
 • Virtual B1
 • Virtual B2.1
 • Virtual B2.2
 • Virtual C1.1
 • Virtual C1.2
 • Bimodals B1
 • Bimodals B2.1
 • Bimodals B2.2
 • Bimodals C1.1
 • Bimodals C1.2

 

Oferir formació i convocatòries d’examen al personal acadèmic.

 • Examen de Capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès.

Oferir exàmens per a l’acreditació del nivell de llengües de la comunitat universitària.

 • Convocatòries multinivell B1-B2-C1
 • Convocatòria C2

 

Ajuts per a la correcció de materials docents en anglès i en català, per possibilitar també la correcció de les guies docents de graus i màsters de la UAB.

 

 

Mantenir una oferta de cursos de català subvencionats per a estudiants nouvinguts a la UAB que arribi al màxim nombre d’estudiants.

 • Bàsic 1
 • Bàsic 2
 • Bàsic 3
 • Intermedi
 • Elemental

Programa de voluntariat lingüístic del Servei de Llengües