Italià general presencial (A1-A2)

Cursos dels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Assoliment ràpid de les competències bàsiques de comunicació
 • Nivell universitari

Acreditació

 • Certificat de nivell A1 i A2.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català.

Característiques 
Cursos de 60 hores en modalitat presencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) per quadrimestres (octubre-gener i febrer-maig).

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.  

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS

Documentació
Programes dels cursos.

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

<

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 502,00 € 542,00 €
Comunitat Universitària Vinculada 530,40 € 564,40 €
Persones externes 624,00 € 664,00 €


* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).


- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB i Alumni UAB
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc.

Oberta presencialment a partir de l'1 de setembre de 2022.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

 • Mesos de setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny.
  Dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 20 h.
  Divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.
 • Mesos de novembre, desembre, març, abril i juliol.
  Dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

 • Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya. Trobareu més informació en aquest enllaç del web Aprenc Idiomes.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

Edició      Calendari       Dies i hores
1       28.09.2022 a 06.02.2023        Dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

Edició      Calendari       Dies i hores
1      20.02.2023 a 19.06.2023       Dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
 • Nivells
 • Inici: 28/09/2022
 • Final: 06/06/2023
 • Modalitat: Presencial
 • Lloc: Campus