Francès general telepresencial (A1-B2)

Cursos dels nivells A1 al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Valor afegit en la cerca de feina
 • Nivell universitari

Acreditació

 • Certificat de nivell A1, A2, B1 i B2.
 • Certificat de superació de curs pels cursos de nivell 2A, 3A i 4t.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Característiques 
Cursos en modalitat presencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) al llarg del curs o per quadrimestres (octubre-gener i febrer-maig), segons el nivell.
Nivells A1, A2.1, A2.2, B1.1 i B1.2: cursos quadrimestrals de 60 hores. 
Nivells B2.1 i B2.2: cursos anuals de 104 hores.

ATENCIÓ: durant el segon semestre els cursos es faran de manera virtual mitjançant videoconferència. El Servei de Llengües pot retornar a les classes presencials previstes quan la UAB decideixi tornar a aquesta modalitat.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS

Documentació
Programes dels cursos.

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Curs d'estiu

  Preu del Curs Preu Total *  
Alumnat i personal UAB 406,00 € 446,00 €  
Persones externes 506,00 € 546,00 €  

Nivell 1-3
 

  Preu del Curs Preu Total *  
Alumnat i personal UAB 481,00 € 521,00 €  
Persones externes 600,00 € 640,00 €  

Nivell 4-5
 

   Preu del Curs Preu Total *  
Alumnat i personal UAB 833,00 € 873,00 €  
Persones externes 1039,00 € 1079,00 €  


Alumnat i personal UAB : Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.

Comunitat Universitària Vinculada : Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €

Podeu domiciliar el pagament del curs en còmodes quotes fins a final d’any o bé demanar un préstec a les entitats financeres col·laboradores.
 
En el moment de la matrícula cal aportar les dades bancàries.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Sol·licitud de matrícula a través d'aquest formulari:

E-Formulari

Atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13 i de 15 a 18 hores.

Atenció presencial: dimarts, de 10 a 14 i dimecres, de 15.30 a 19.30 hores.

Important:

- La formalització de la matrícula no es farà efectiva fins que no es comprovi que els requisits d’accés d’acreditació son els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atendran per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posarem en contacte per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, indicar les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció: els descomptes no són acumulables


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya. Trobareu més informació en aquest enllaç del web Aprenc Idiomes.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

Curs d'estiu

De l'01.07.2021 al 28.07.2021, dilluns a divendres, de 10 a 13 h (telepresencial)

Primer semestre

28.9.2020 a 1.2.2021**, dilluns i dijous, de 8.45 h a 10.45 h

29.9.2020 a 26.1.2021*, dimarts i dijous, de 15 a 17 h

* Hi ha classe programada els dies 22/12/2020 i 7/1/2021.
** Hi ha classe programada el dia 21/12/2020.

Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, de 9 a 11 h (cancel·lat)

 

Segon semestre:

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, de 15 a 17 h

Primer semestre

29.9.2020 a 26.1.2021*, dimarts i dijous, de 15 a 17h

* Hi ha classe programada els dies 22/12/2020 i 7/1/2021.

Segon semestre

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, de 15 a 17 h (CANCEL·LAT)

Primer semestre

28.9.2020 a 1.2.2021**, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

**Hi ha classe programada el dia 21/12/2020.

 

Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

Primer semestre

5.10.2020 a 26.5.2021, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h CANCEL·LAT

Curs anual

Possibilitat d'incorporar-s'hi en començar el segon semestre (segona part del nivell).

5.10.2020 a 26.5.2021, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

 • Nivells
 • Inici: 28/09/2020
 • Final: 14/05/2021
 • Modalitat: Telepresencial
 • Lloc: Campus