Francès

Francès general presencial (A1-B2)

Cursos dels nivells A1 al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Francès general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Aprenentatge simultani de llengües romàniques telepresencial

Taller d'aprenentatge simultani de francès, italià i portuguès

Modalitat: Presencial

Francès: Pràctica Oral

Cursos de conversa de francès

Modalitat: Presencial

Francès per marxar d'Erasmus presencial

Tallers adreçats a estudiants acollits en programes de mobilitat de sortida que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Presencial