Espanyol general telepresencial (A1-B2)

Cursos dels nivells A1 al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Especialització en públic adult universitari
 • Pont per conèixer altres llengües romàniques com el català

Acreditació

 • Certificat de nivell A1, A2, B1 i B2.
 • Certificat de superació de curs pels cursos 3A i 4t.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Característiques
Cursos de 60 hores en modalitat presencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) i quadrimestrals (setembre-gener i febrer-juny).  

ATENCIÓ: durant el segon semestre els cursos es faran de manera virtual mitjançant videoconferència. El Servei de Llengües pot retornar a les classes presencials previstes quan la UAB decideixi tornar a aquesta modalitat.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.  

Reconeixement de crèdits 
Alumnes de grau de la UAB: reconeixement de fins a 12 crèdits per llengües.
Alumnes d’altres universitats: es recomana el reconeixement de 4 crèdits per cadascun dels cursos de nivell d’espanyol realitzats i superats.

Documentació
Programes dels cursos

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

 
  Preu del Curs  Import Total *  
Alumnat i personal de la UAB (amb subvenció 25%**) 362,25 € 392,25 €  
Alumnat i personal de la UAB (sense subvenció) 483,00 € 523,00 €   
Persones externes 600,00 € 640,00 €  

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu extern.

 
* * Els estudiants de programes de mobilitat i intercanvi tenen dret a una subvenció del 25 % en la matrícula d'un curs d'espanyol per any acadèmic. La subvenció està condicionada a l'acreditació de la vinculació de l'estudiant amb la UAB.
 

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Nivell requerit:

Nivell 1: -----
Nivell 2: nivell 1
Nivell 3A: nivell 2
Nivell 3B: nivell 3A
Nivell 4: nivell 3B
Nivell 5: nivell 4

La sol·licitud de matrícula es duu a terme mitjançant atenció telemàtica.

Durant el període del 31 de juliol al 25 d'agost, ambdós inclosos, no es realitzaran gestions de matrícula per tancament del servei.

Lloc: edifici B4 - Campus universitari de la UAB.

Horari d'atenció al públic durant els mesos de gener, febrer, maig, juny setembre i octubre: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

Horari d'atenció al públic  durant els mesos de març, abril, juliol, novembre i desembre:de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.
  

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció: els descomptes no són acumulables


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

Nivells, dates i horaris

Primer semestre

14.9.2020 a 20.1.2021, dilluns i dimecres, 17 a 19 h

Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, 17 a 19 h

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, 12 a 14 h (CANCEL·LAT)

Primer semestre

15.9.2020 a 21.1.2021, dimarts i dijous, 15 a 17 h


Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, 15 a 17 h

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, 10 a 12 h (CANCEL·LAT)

Primer semestre

15.9.2020 a 21.1.2021, dimarts i dijous, 10 a 12 h

15.9.2020 a 21.1.2021, dimarts i dijous, 17 a 19 h


Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, 10 a 12 h (CANCEL·LAT)

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, 17 a 19 h

Primer semestre

15.9.2020 a 21.1.2021, dimarts i dijous, 12 a 14 h

Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, 12 a 14 h (CANCEL·LAT)

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, 15 a 17 h

Primer semestre

14.9.2020 a 20.1.2021, dilluns i dimecres, 15 a 17 h


Segon semestre

16.2.2021 a 3.6.2021, dimarts i dijous, 12 a 14 h

Primer semestre

14.9.2020 a 20.1.2021, dilluns i dimecres, 12 a 14 h


Segon semestre

15.2.2021 a 9.6.2021, dilluns i dimecres, 15 a 17 h (CANCEL·LAT)

 • Nivells
 • Final: 09/06/2021
 • Modalitat: Telepresencial
 • Lloc: Campus