Espanyol general presencial (A1-B2)

Cursos dels nivells A1 al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Especialització en públic adult universitari
 • Pont per conèixer altres llengües romàniques com el català

Acreditació

 • Certificat de nivell A1, A2, B1 i B2 amb examen presencial
 • Certificat de superació de curs pels cursos 3A i 4t.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Característiques
Cursos de 60 hores en modalitat presencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) i quadrimestrals (setembre-gener i febrer-juny).  

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.  

Reconeixement de crèdits 
Alumnes de grau de la UAB: reconeixement de fins a 12 crèdits per llengües.
Alumnes d’altres universitats: es recomana el reconeixement de 4 crèdits per cadascun dels cursos de nivell d’espanyol realitzats i superats.

Documentació
Programes dels cursos

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Espanyol per a estrangers    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat de la UAB (mobilitat) 376,50 € 406,50 €
Alumnat i personal UAB i Alumni UAB 502,00 € 542,00 €
Persones externes 624,00 € 664,00 €
Els estudiants de programes de mobilitat i intercanvi tenen dret a una subvenció del 25% en la matrícula d'un curs d'espanyol per any acadèmic. La subvenció està condicionada a l'acreditació de la vinculació de l'estudiant amb la UAB.

 

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).

- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat de mobilitat: Alumnes que venen a la UAB en el marc d'un programa de mobilitat (Erasmus, Séneca…).
 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc.

Oberta presencialment a partir de l'1 de setembre de 2022.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

 • Mesos de setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny.
  Dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 20 h.
  Divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.
 • Mesos de novembre, desembre, març, abril i juliol.
  Dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

 • Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

Nivells, dates i horaris

Primer semestre
     
Edició   Calendari       Dies i hores
1 12.09.2022 a 18.01.2023 Dilluns i dimecres, 17 a 19 h
2 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
3 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari       Dies i hores
1 13.02.2023 a 07.06.2023 Dilluns i dimecres, 17 a 19 h
2 14.02.2023 a 01.06.2023 Dimarts i dijous, 12 a 14 h

 

Primer semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 12.09.2022 a 18.01.2023 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
2 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
     
Segon semestre
     
Edició    Calendari       Dies i hores
1 13.02.2023 a 07.06.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
2 14.02.2023 a 01.06.2023 Dimarts i dijous, 10 a 12 h

 

Primer semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
2 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 17 a 19 h
     
Segon semestre
     
Edició     Calendari       Dies i hores
1 13.02.2023 a 07.06.2023 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
2 14.02.2023 a 01.06.2023 Dimarts i dijous, 17 a 19 h

 

Primer semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 12.09.2022 a 18.01.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
2 13.09.2022 a 19.01.2023 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 13.02.2023 a 07.06.2023 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
2 14.02.2023 a 01.06.2023 Dimarts i dijous, 15 a 17 h

 

Primer semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 12.09.2022 a 18.01.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
     
Segon semestre
     
Edició     Calendari       Dies i hores
1 14.02.2023 a 01.06.2023 Dimarts i dijous,12 a 14 h

 

Primer semestre
     
Edició      Calendari       Dies i hores
1 12.09.2022 a 18.01.2023 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició     Calendari       Dies i hores
1 13.02.2023 a 07.06.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h

 

 • Nivells
 • Inici: 12/09/2022
 • Final: 19/01/2023
 • Modalitat: Presencial
 • Lloc: Campus