Català general presencial (A1-C2)

Cursos dels nivells A1 al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Especialització en públic adult universitari
 • Capacitació en llengua per accedir a la funció pública

Acreditació

 • Certificat d'aprofitament amb nota per als nivells Inicial, Bàsic, Elemental i Intermedi.
 • Per obtenir un certificat de nivell Bàsic (A2), Elemental (B1) o Intermedi (B2) reconegut per la Generalitat de Catalunya, podeu matricular-vos als nostres exàmens d'acreditació.
 • Certificat de nivell Suficiència (C1) i Superior (C2) reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Característiques 
Els cursos en modalitat semipresencial són cursos amb un nombre d’hores presencials i un nombre d’hores de treball autònom complementari a distància que varien segons els nivells. En la majoria d’aquests cursos el nombre d’hores de treball autònom a distància és elevat. Els cursos en modalitat presencial posen l’èmfasi en l’activitat cara a cara.

Modalitat semipresencial
- Inicial i Bàsic (A2): 30 hores (i aprenentatge autònom)
- Elemental (B1) i Intermedi (B2): 24 hores (i aprenentatge autònom)
- Preparació per a l'Examen de C1: 12 hores (i aprenentatge autònom)
- Preparació per a l'Examen de C2: 12 hores (i aprenentatge autònom)

Modalitat presencial
- Suficiència (C1) i Superior (C2): 60 hores presencials

Informació complementària
Els cursos Elemental (B1), Intermedi (B2), Preparació per a l'Examen de C1 i Preparació per a l'Examen de C2 tenen atenció d'un professor a distància.
Els cursos Suficiència (C1), Superior (C2), Preparació per a l'Examen de C1 i Preparació per a l'Examen de C2 inclouen el preu de la prova CIFALC.

Característiques dels cursos d’estiu
Els cursos Suficiència (C1) i Preparació per a l’Examen de C2 d’estiu demanen una dedicació intensiva atès que es desenvolupen en poques setmanes. Vegeu-ne les característiquesAquests cursos inclouen el preu de la prova CIFALC.

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits
Alumnes de grau de la UAB: informació.
Alumnes d’altres universitats: informació en espanyol, informació en anglès.

Documentació
Programes dels cursos.

Certificat del nivell anterior superat (o prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Inicial / Bàsic (A2) - cada curs 120 hores (30 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 129,50 € 143,50 €
Alumnat de mobilitat 166,50 € 184,50 €
Comunitat Universitària Vinculada 387,00 € 427,00 €
Persones externes 455,00 € 495,00 €
S'utilitza la plataforma www.parla.cat.
El nivell Bàsic (A2) no inclou l'examen CIFALC**.
Els curs Inicial estan subvencionats al 100% per a l'alumnat i el personal de la UAB.
El curs Bàsic (A2) està subvencionat en un 65% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 55% per a l'alumnat de mobilitat. 

 

Elemental  (B1) - 150 hores (24 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 182,00 € 202,00 €
Alumnat de mobilitat 218,40 € 242,40 €
Comunitat Universitària Vinculada 381,00 € 421,00 €
Persones externes   448,00 € 488,00 €
S'utilitza la plataforma www.parla.cat.
El curs està subvencionat en un 50% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 40% per a l'alumnat de mobilitat.
El preu del curs no inclou l'examen CIFALC**.

 

Intermedi (B2) - 150 hores (24 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 218,40 € 242,40 €
Alumnat de mobilitat 236,60 € 262,60 €
Comunitat Universitària Vinculada 381,00 € 421,00 €
Persones externes 448,00 € 488,00 €
S'utilitza la plataforma www.parla.cat.
El curs està subvencionat en un 40% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 35% per a l'alumnat de mobilitat. 
El preu del curs no inclou l'examen CIFALC**.

 

Suficiència Presencial (C1) - 120 hores (60 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 334,75 € 360,75 €
Comunitat Universitària Vinculada 544,00 € 584,00 €
Persones externes 640,00 € 680,00 €
El preu del curs inclou l'examen CIFALC**.
El curs està subvencionat en un 35% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 30% per a l'alumnat de mobilitat.

 

 Superior Presencial (C2) - 120 hores (60 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 386,25 € 416,25 €
Comunitat Universitària Vinculada 544,00 € 584,00 €
Persones externes 640,00 € 680,00 €
El preu del curs inclou l'examen CIFALC**.
El curs està subvencionat en un 25% per a l'alumnat i el personal de la UAB

 

Preparació per a l'examen de C1 -150 hores (12 h presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 197,60 € 223,60 €
Alumnat de mobilitat 212,80 € 240,80 €
Comunitat Universitària Vinculada 318,00 € 358,00 €
Persones externes 374,00 € 414,00 €
El curs està subvencionat en un 35% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 30% per a l'alumnat de mobilitat.
El preu del curs inclou l'examen CIFALC**.

 

Preparació per a l'examen de C2 - 60 hores (12 h presencials)     

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 302,25 € 332,25 €
Alumnat de mobilitat 302,25 € 332,25 €
Comunitat Universitària Vinculada 422,00 € 462,00 €
Persones externes 496,00 € 536,00 €
El curs està subvencionat en un 25% per a l'alumnat i el personal de la UAB
El preu del curs inclou l'examen CIFALC**.

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).
** CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya).


- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- El PDI de la UAB té una subvenció del 100% de l'import de tots els cursos de català.
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat de mobilitat: Alumnes que venen a la UAB en el marc d'un programa de mobilitat (Erasmus, Séneca…).
 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc., i centres adscrits a la UPC.

Oberta presencialment del 3 al 27 de juliol i de l'1 de setembre en endavant.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

Beques per a estudiar idiomes al Servei de Llengües

La UAB convoca 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70) i de doctorat (10) per fer estudis al Servei de Llengües durant el període acadèmic actual.
 
Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB durant el curs acadèmic vigent i que formalitzin la inscripció en els cursos del Servei de Llengües del curs acadèmic següent.
 
Així mateix, la UAB convoca 40 beques d'estiu per participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües organitza durant el mes de juliol.
 
Els estudiants de nou accés al Grau d'Educació Primària en anglès de la Facultat de Ciències de l'Educació poden optar per una de les 10 beques que convoca el Servei de Llengües. Per a poder participar en la convocatòria han de formalitzar la inscripció en qualsevol dels cursos d'anglès que ofereix el Servei.

Ajuts del programa de terceres llengües (PARLA3)
 
Si fas primer, segon o tercer d’un grau a la UAB, pots optar a un ajut econòmic per a estudiar i acreditar els nivells A2 i B1 i els subnivells B2.1 i B2.2 d'anglès, alemany, francès o italià, o per a examinar-te i acreditar el nivell B2 de qualsevol d’aquestes llengües. 
 
La Generalitat de Catalunya convoca ajuts per a l’assoliment i l'acreditació del nivell B2 de terceres llengües per a estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.
 
El programa inclou tres tipus d’ajuts: per a acreditar el nivell (modalitat A) i per a formar-te si no tens el nivell (modalitat B i modalitat C). En aquests enllaços pots sol·licitar l'ajut. 
 
Per més informació sobre el programa PARLA3 consulta el web Aprenc idiomes.
 
Ajuts lingüístics

La UAB convoca durant el 2020 un conjunt d'ajuts lingüístics en el marc del Pla de llengües de la universitat que van destinats als diferents col·lectius, és a dir, el personal acadèmic, el personal d'administració i serveis i els estudiants:

Ajuts per a l’aprenentatge idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger
 
Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB, que acreditin que fan unes práctiques curriculars a l'estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües.
 
Ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes
 
La convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes té dues modalitats amb les quals es pretén millorar, per una banda, el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i, per altre, millorar-ne específicament la competència en anglès per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.
 
Ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès
 
Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
Ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la diversitat lingüística a les aules de la UAB 
 
En un context d’internacionalització del campus universitari i, per extensió, de l’alumnat dels estudis de grau, màster i doctorat de la UAB, el professorat sovint es troba amb aules on la diversitat lingüística i cultural hi és molt present. S’atorgaran ajuts per a l’organització de jornades i seminaris que es facin durant l’any 2020 i que tinguin com a objectiu compartir experiències docents sobre la gestió d’aquesta diversitat a l’aula o en el marc de grups de recerca de la UAB.

Ajuts del Programa AIDA:  Ajuts per a la intensificació de la Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2020-2021)


Finançar la participació de PDI  dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions: 1) Curs Intensive English for Academic Staff; 2) English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training; 3) Pràctica docent: observació de classe i tutoria i 4) Acreditació.
 

Nivells, dates i horaris

 
Calendari Dies i hores
18.9.2023 a 13.11.2023 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h (tancat)
18.9.2023 a 13.11.2023 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h (tancat)
18.9.2023 a 13.11.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h (tancat)
18.9.2023 a 13.11.2023 Dilluns i dimecres, 17 a 19 h (tancat)
19.9.2023 a 14.11.2023 Dimarts i dijous, 10 a 12 h (tancat)
19.9.2023 a 14.11.2023 Dimarts i dijous, 12 a 14 h (tancat)
19.9.2023 a 14.11.2023 Dimarts i dijous, 15 a 17 h (tancat)
19.9.2023 a 14.11.2023 Dimarts i dijous, 17 a 19 h (tancat)
26 i 28.9; 5, 10, 17, 19, 26 i 31.10; 2, 9, 14, 16, 23, 28 i 30.11  Dimarts i dijous, 15 a 17 h
18.10.2023 a 13.12.2023 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
19.10.2023 a 12.12.2023 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
20.11.2023 a 31.1.2024* Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
20.11.2023 a 31.1.2024* Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
20.11.2023 a 31.1.2024* Dilluns i dimecres, 17 a 19 h
21.11.2023 a 1.2.2024* Dimarts i dijous, 10 a 12 h
21.11.2023 a 1.2.2024* Dimarts i dijous, 12 a 14 h
21.11.2023 a 1.2.2024* Dimarts i dijous, 17 a 19 h
19.2.2024 a 17.4.2024 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
19.2.2024 a 17.4.2024 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
19.2.2024 a 17.4.2024 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h (tancat)
19.2.2024 a 17.4.2024 Dilluns i dimecres, 17 a 19 h
20.2.2024 a 16.4.2024 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
20.2.2024 a 16.4.2024 Dimarts i dijous, 12 a 14 h (tancat)
20.2.2024 a 16.4.2024 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
20.2.2024 a 16.4.2024 Dimarts i dijous, 17 a 19 h
9.4.2024 a 30.5.2024 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
9.4.2024 a 30.5.2024 Dimarts i dijous, 15 a 17 h

 

*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.

 
Calendari Dies i hores
18.9.2023 a 13.11.2023 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
21.11.2023 a 1.2.2024* Dimarts i dijous, 12 a 14 h
21.11.2023 a 1.2.2024* Dimarts i dijous, 10 a 12 h
20.2.2024 a 16.4.2024 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
3.4.2024 a 29.5.2024 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.

 
Calendari Dies i hores
9.10.2023 a 15.1.2024* Dilluns, de 12 a 14 h
28.2.2024 a 29.5.2024 Dimecres, 15 a 17 h
29.2.2024 a 23.5.2024 Dijous, 10 a 12 h

*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.
 

 
Calendari Dies i hores
11.10.2023 a 31.1.2024* Dimecres, 12 a 14 h
29.2.2024 a 23.5.2024 Dijous, de 12 a 14 h

*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.
 

Calendari de classes Dies i hores
19.9.2023 a 30.1.2024* Dimarts i dijous, 12 a 14 h
13.2.2024 a 30.5.2024 (i 24.5.2024) Dimarts i dijous, 15 a 17 h

*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.

 Calendari Dies i hores
19.9.2023 a 30.1.2024* Dimarts i dijous, 17 a 19 h
13.2.2024 a 30.5.2024 (i 24.5.2024) Dimarts i dijous, 17 a 19 h (cancel.lat)

*No hi ha classe d'aquest curs cap dia de la setmana del 18 al 22 de desembre de 2023.
 

 

Calendari de classes Dies i hores
17, 31.10; 14, 28.11; 12.12.2023; 16.1.2024 Dimarts, de 10 a 12 h (cancel.lat)
5, 19.3; 9, 30.4; 14, 28.5.2024 Dimarts, de 12 a 14 h

 

CURSOS D'ESTIU 

Horari    Dies
1 al 17 de juliol       Dilluns i dimecres, 11 a 13 h
2 al 18 de juliol    Dimarts i dijous, 13 a 15 h

El curs inclou l'examen a finals de juliol

______________________________________________________________

Calendari de classes Dies i hores
25.10; 8, 22.11; 13.12 2023; 10, 24.1.2024 Dimecres, 10 a 12 h (tancat)
5, 26.10; 9, 23.11.2023; 11, 25.1.2024 Dijous, de 17 a 19 h
17, 31.10; 14, 28.11; 12.12.2023; 16.1.2024 Dimarts, de 15 a 17 h
27.2, 12.3, 2, 16.4; 7, 21.5.2024 Dimarts, 12 a 14 h
28.2, 13.3, 3, 17.4; 8, 22.5.2024 Dimecres, 15 a 17 h
7, 21.3; 11, 25.4; 9, 23.5.2024 Dijous, 12 a 14 h

 

 

 • Nivells
 • Inici: 18/09/2023
 • Final: 30/05/2024
 • Modalitat: Presencial
 • Lloc: Campus