Català general presencial (A1-C2)

Cursos dels nivells A1 al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Especialització en públic adult universitari
 • Capacitació en llengua per accedir a la funció pública

Característiques 
Cursos en modalitat semipresencial (és a dir, amb un nombre elevat d'hores de treball autònom a distància), excepte el curs Superior (C2), que és presencial (amb un nombre equilibrat d'hores de presència i de treball autònom). Les hores presencials dels cursos varien segons el nivell:
- Bàsic 1 i Bàsic 2: 16 hores (i 44 hores d'aprenentatge autònom)
- Bàsic 3: 30 hores (i 105 hores d'aprenentatge autònom)
- Elemental i Intermedi: 24 hores (i 126 hores d'aprenentatge autònom)
- Suficiència: 12 hores (i 138 hores d'aprenentatge autònom)
- Preparació per a l'Examen de C2: 12 hores (i 48 hores d'aprenentatge autònom)
- Superior (C2): 60 hores presencials

Elemental, Intermedi, Suficiència i Preparació per a l'Examen de C2 són cursos amb atenció d'un professor a distància.
Suficiència, Superior (C2) i Preparació per a l'Examen de C2 inclouen el preu de la prova CIFALC.

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits
Alumnes de grau de la UAB: informació.
Alumnes d’altres universitats: informació en espanyol, informació en anglès.

Documentació
Programes dels cursos.

Certificat del nivell anterior superat (o prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

   Preu del Curs        Import Total    
 Bàsic 1 (4)   Alumnat i personal UAB                                                        Subvencionat 100 %
 Alumnat de mobilitat                      Subvencionat 100 %
 Persones externes
 239,00 €  279,00 €
 Bàsic 2 (4)   Alumnat i personal UAB                       Subvencionat 100 %
 Alumnat de mobilitat                       Subvencionat 100 %
 Persones externes
 239,00€    279,00 €
 Bàsic 3 (A2)
 (no inclou examen CIFALC)(5)
 Alumnat i personal UAB  66,85 €  80,85 €
 Alumnat de mobilitat  85,95 €  103,95 €
 Persones externes  239,00 €  279,00 €

 Elemental (B1)
 (no inclou examen CIFALC)(6) 

 

 Alumnat i personal UAB  115,00 €  135,00 €
 Alumnat de mobilitat  138,00 €  162,00 €
 Persones externes  276,00 €  316,00 €
 Intermedi (B2)
 (no inclou examen CIFALC)(7) 

 
 Alumnat i personal UAB  138,00 €  162,00 €
 Alumnat de mobilitat  149,50 €  175,50 €
 Persones externes  276,00 €  316,00 €
 Suficiència (C1)
 (inclou examen CIFALC)(8) 
 Alumnat i personal UAB  156,00 €  182,00 €
 Alumnat de mobilitat  168,00 €  196,00 €
 Persones externes  288,00 €  328,00 €
 Superior (C2)
 (inclou examen CIFALC)(9)
 Alumnat i personal UAB  360,75 €  390,75
 Alumnat de mobilitat  360,75 €  390,75
 Persones externes  600,00  640,00 €
 
   Preu del Curs        Import Total    
 Preparació per a l'examen superior C2
 (inclou examen CIFALC)(9)
 Alumnat i personal UAB  212,25 €  242,25 €
 Alumnat de mobilitat  212,25 €  242,25 €
 Persones externes  354,00 €  394,00 €

 

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)
** Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
 

(4) Els cursos de Català bàsic 1 i 2 estan subvencionats al 100% per a l'alumnat i el personal de la UAB.

(5) Els cursos de Nivell Bàsic 3 estan subvencionats en un 65% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 55% per a l'alumnat de mobilitat. 

(6) Els cursos de Nivell Elemental estan subvencionats en un 50% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 40% per a l'alumnat de mobilitat.  

(7) Els cursos de Nivell Intermedi estan subvencionats en un 40% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 35% per a l'alumnat de mobilitat.  

(8) Els cursos de Nivell de Suficiència estan subvencionats en un 35% per a l'alumnat que fa els estudis sencers a la UAB i per al personal de la UAB i en un 30% per a l'alumnat de mobilitat.

(9) Els cursos de Nivell Superior estan subvencionats en un 25% per a l'alumnat i el personal de la UAB.

El PDI de la UAB té una subvenció del 100% de l'import de tots els cursos de català.

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.

 

Nota informativa: El Servei de Llengües estarà tancat de l’1 al 29 d’agost.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell

Nivell requerit: 
Bàsic 1: 
Bàsic 2: Bàsic 1
Bàsic 3 : Bàsic 2

Elemental: Bàsic 3
Intermedi: Elemental
Suficiència: Intermedi
Superior: Suficència

La matrícula es fa presencialment a la Secretaria del Servei de Llengües.

Important: perquè t’atenguin has de demanar cita prèvia.

Horari d'atenció al públic en el període de matrícula (setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny): de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 20 h, els divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.

Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 18 a 20 h.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horari d'atenció al públic fora del període de matrícula (novembre, desembre, març, abril i juliol): de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

Beques per a estudiar idiomes al Servei de Llengües

La UAB convoca 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70) i de doctorat (10) per fer estudis al Servei de Llengües durant el període acadèmic actual.
 
Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB durant el curs acadèmic vigent i que formalitzin la inscripció en els cursos del Servei de Llengües del curs acadèmic següent.
 
Així mateix, la UAB convoca 40 beques d'estiu per participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües organitza durant el mes de juliol.
 
Els estudiants de nou accés al Grau d'Educació Primària en anglès de la Facultat de Ciències de l'Educació poden optar per una de les 10 beques que convoca el Servei de Llengües. Per a poder participar en la convocatòria han de formalitzar la inscripció en qualsevol dels cursos d'anglès que ofereix el Servei.

Ajuts del programa de terceres llengües (PARLA3)
 
Si fas primer, segon o tercer d’un grau a la UAB, pots optar a un ajut econòmic per a estudiar i acreditar els nivells A2 i B1 i els subnivells B2.1 i B2.2 d'anglès, alemany, francès o italià, o per a examinar-te i acreditar el nivell B2 de qualsevol d’aquestes llengües. 
 
La Generalitat de Catalunya convoca ajuts per a l’assoliment i l'acreditació del nivell B2 de terceres llengües per a estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.
 
El programa inclou tres tipus d’ajuts: per a acreditar el nivell (modalitat A) i per a formar-te si no tens el nivell (modalitat B i modalitat C). En aquests enllaços pots sol·licitar l'ajut. 
 
Per més informació sobre el programa PARLA3 consulta el web Aprenc idiomes.
 
Ajuts lingüístics

La UAB convoca durant el 2020 un conjunt d'ajuts lingüístics en el marc del Pla de llengües de la universitat que van destinats als diferents col·lectius, és a dir, el personal acadèmic, el personal d'administració i serveis i els estudiants:

Ajuts per a l’aprenentatge idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger
 
Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB, que acreditin que fan unes práctiques curriculars a l'estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües.
 
Ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes
 
La convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes té dues modalitats amb les quals es pretén millorar, per una banda, el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i, per altre, millorar-ne específicament la competència en anglès per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.
 
Ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès
 
Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
Ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la diversitat lingüística a les aules de la UAB 
 
En un context d’internacionalització del campus universitari i, per extensió, de l’alumnat dels estudis de grau, màster i doctorat de la UAB, el professorat sovint es troba amb aules on la diversitat lingüística i cultural hi és molt present. S’atorgaran ajuts per a l’organització de jornades i seminaris que es facin durant l’any 2020 i que tinguin com a objectiu compartir experiències docents sobre la gestió d’aquesta diversitat a l’aula o en el marc de grups de recerca de la UAB.

Ajuts del Programa AIDA:  Ajuts per a la intensificació de la Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2020-2021)


Finançar la participació de PDI  dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions: 1) Curs Intensive English for Academic Staff; 2) English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training; 3) Pràctica docent: observació de classe i tutoria i 4) Acreditació.
 

Nivells, dates i horaris

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1      15.9.2021 a 13.10.2021        Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
2 15.9.2021 a 13.10.2021 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
3 15.9.2021 a 13.10.2021 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
4 15.9.2021 a 13.10.2021 Dilluns i dimecres, 17 a 19 h
5 16.9.2021 a 14.10.2021 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
6 16.9.2021 a 14.10.2021 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
7 18.10.2021 a 15.11.2021 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
8 18.10.2021 a 15.11.2021 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
9 19.10.2021 a 16.11.2021 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
10 19.10.2021 a 16.11.2021 Dimarts i dijous, 17 a 19 h
11 22.11.2021 a 22.12.2021 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
12 22.11.2021 a 22.12.2021 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
13 11.1.2022 a 3.2.2022 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
     
Segon semestre
     
Edició Calendari Dies i hores
1 21.2.2022 a 16.3.2022 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
2 21.2.2022 a 16.3.2022 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
3 22.2.2022 a 17.3.2022 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
4 22.2.2022 a 17.3.2022 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
5 22.2.2022 a 17.3.2022 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
6 23.3.2022 a 27.4.2022 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
7 24.3.2022 a 26.4.2022 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
8 24.3.2022 a 26.4.2022 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
     

 

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1      16.9.2021 a 14.10.2021         Dimarts i dijous, de 10 a 12 h
2 19.10.2021 a 16.11.2021 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
3 22.11.2021 a 22.12.2021 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
4 23.11.2021 a 21.12.2021 Dimarts i dijous, 10 a 12 h
5 23.11.2021 a 21.12.2021 Dimarts i dijous, de 15 a 17 h
6 11.1.2022 a 3.2.2022 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1      21.2.2022 a 16.3.2022 Dilluns i dimecres, 12 a 14 h
2 23.3.2022 a 27.4.2022 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
3 23.3.2022 a 27.4.2022 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
4 24.3.2022 a 26.4.2022 Dimarts i dijous, 15 a 17 h
5 23.3.2022 a 27.4.2022 Dilluns i dimecres, 15 a 17 h
6 24.3.2022 a 26.4.2022 Dimarts i dijous, 12 a 14 h

 

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 18.10.2021 a 15.12.2021 Dilluns i dimecres, 10 a 12 h
2 18.11.2021 a 27.1.2022 Dimarts i dijous, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 24.3.2022 a 19.5.2022 Dimarts i dijous, 15 a 17 h

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 19.10.2021 a 25.1.2022            Dimarts, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 23.2.2022 a 18.5.2022 Dimecres, 12 a 14 h
     

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 20.10.2021 a 26.1.2022        Dimecres, 12 a 14 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 3.3.2022 a 26.5.2022 Dijous, 12 a 14 h
     

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 4, 18.11; 2, 16.12 2021; 13, 27.1.2022 Dijous, 10 a 12 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 9, 23.3; 6, 20.4; 4, 18.5 2022 Dimecres, 12 a 14 h

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 27.9.2021 a 2.2.2022 Dilluns i dimecres, 18 a 20 h
     

Primer semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 2, 16, 30.11; 14.12 2021; 11, 25.1 2022 Dimarts, 12 a 14 h
2 2, 16, 30.11; 14.12 2021; 11, 25.1 2022 Dimarts, 15 a 17 h
3 2, 16, 30.11; 14.12 2021; 11, 25.1 2022 Dimarts, 17 a 19 h
     
Segon semestre
     
Edició   Calendari Dies i hores
1 7, 21.3; 4, 25.4; 9, 23.5 2022 Dilluns, 12 a 14 h
2 8, 22.3; 5, 26.4; 10, 24.5 2022 Dimarts, 15 a 17 h
3 9, 23.3: 6, 27.4; 11, 25.5 2022 Dimecres, 15 a 17 h
4 9, 23.3: 6, 27.4; 11, 25.5 2022 Dimecres, 10 a 12 h
 • Nivells
 • Final: 14/05/2021
 • Modalitat: Presencial
 • Lloc: Campus