Formació a mida en català

Català per al PDI

Informació general

Característiques
Curs en modalitat presencial de 6 hores preparatori per a la prova homologada interuniversitària de suficiència de llengua catalana (nivell C1 del MECR). Aquest curs és gratuït per al PDI de la UAB.

Documentació
Preparació per a la Prova de Suficiència per al PDI.

____________________________________________________________________________

Informació Beques i ajuts

Informació Descomptes

Certificat del nivell anterior superat (o prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
És imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

La sol·licitud de matrícula es duu a terme mitjançant atenció telemàtica.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

 

Preu del Curs

Import Total *

PDI propi de la UAB

SUBVENCIONAT 100 %

Altre personal acadèmic de la  UAB 

85,00 €

125,00 €

Persones externes

No s'ofereix

 

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Primer semestre

Dies: 15, 22 i 29.1.2021, divendres, 12 a 14 h

Segon semestre

Dies: 14.5, 21.5 i 28.5.2021, divendres, 12 a 14 h