Anglès

Anglès per al PDI

Informació general

Característiques
Cursos de 20 hores per al personal acadèmic en modalitat presencial (60 hores presencials en el cas del Nivell B2 d'Anglès per a PDI) adreçats a redactar articles científics, fer conferències o millorar la pronúncia i els coneixements de l’anglès. 

ATENCIÓ: durant el segon semestre els cursos es faran de manera virtual mitjançant videoconferència. El Servei de Llengües pot retornar a les classes presencials previstes quan la UAB decideixi tornar a aquesta modalitat.

Aquests cursos, que s’emmarquen en les accions del Pla de llengües de la UAB, són gratuïts per al personal acadèmic excepte el Nivell B2 d'Anglès per a PDI, en què els participants que superin el curs podran optar als ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l’aprenentatge d’idiomes (convocatòria). 

Documentació
Research Papers (Humanitats i Ciències Socials).
Research Papers (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Enginyeries).
Presenting Research.
English Pronunciation for Teachers.
Nivell B2 d'anglès per a PDI.
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries).
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats).
Advanced Presenting Skills.

Segon semestre:
English-Medium Instruction (manteniment).
Presenting Research.
English Pronunciation for Teachers.
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries).
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats).
Research Papers (Humanitats i Ciències Socials).
Research Papers (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Enginyeries).

____________________________________________________________________________

Informació Beques i ajuts

Informació Descomptes

Nivell 5 superat del Servei de Llengües (B2.2 del MECR) o equivalent; excepte en el curs Advanced Presenting Skills, en què es demana el nivell 6 superat del Servei de Llengües (C1.1 del MECR) o equivalent; i en el Nivell B2 d’Anglès per a PDI, en què es demana el nivell 4 superat del Servei de Llengües (B2.1 del MECR) o equivalent (o realització d’una prova de nivell). 
És imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Certificat d’assistència pel curs English Pronunciation for Teachers, si s'assisteix a un mínim del 75 % de les classes.

Certificat d’aptitud per als altres cursos per al PDI.

La sol·licitud de matrícula es duu a terme mitjançant atenció telemàtica o bé omplint directament aquest formulari

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

Curs B2 per a PDI

 

Preu del Curs

Import Total *

Alumnat i personal UAB

481,00 €

521,00 €

Persones externes

600,00 €

640,00 €

Altres cursos

 

 

Preu del Curs

Import Total *

Personal Acadèmic UAB

SUBVENCIONAT 100 %

Alumnat i personal UAB

240,00 €

280,00 €

Persones externes

299,00 €

339,00 €

 

La setmana abans de l'inici del curs, si queden places disponibles, s'hi podrà matricular també el PDI d'escoles adscrites o d'altres universitats i també estudiants de doctorat, màster i postgrau.

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu extern.

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Primer semestre

Research Papers
(humanitats i ciències socials)
19.10.2020 a 18.11.2020, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
Totes les sessions virtuals

Research Papers
(ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries)
19.10.2020 a 18.11.2020, dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Segon semestre

Research Papers
(Humanitats i Ciències Socials)
22.2.2021 a 24.3.2021, dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
Totes les sessions virtuals (CANCEL·LAT)

Research Papers
(Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Enginyeries)
2.3.2021 a 8.4.2021, dimarts i dijous, de 15 a 17 h
Totes les sessions virtuals

Primer semestre

20.10.2020 a 19.11.2020, dimarts i dijous, de 15 a 17 h
Totes les sessions virtuals

30.11.2020 a 25.1.2021, dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Segon semestre

15.2.2021 a 17.3.2021, dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Primer semestre

11.1.2021 a 10.2.2021
Dilluns i dimecres, de 15 a 17 h (dimecres: presència / dilluns: videoconferència)
12.1.2021 a 11.2.2021
Dimarts i dijous, de 15 a 17 h (dimarts: presència / dijous: videoconferència)

Segon semestre

12.4.2021 a 12.5.2021
Dilluns i dimecres, de 13 a 15 h
Totes les sessions virtuals

Primer semestre

5.10.2020 a 10.2.2021, dilluns i dimecres, de 13 a 15 h (totes les sessions virtuals) CANCEL·LAT

Primer semestre

12.11.2020 a 17.12.2020, dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Segon semestre

20.4.2021 a 20.5.2021
Dimarts i dijous, de 13 a 15 h