Alemany general presencial (A1-B2.1)

Cursos dels nivells A1 al B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Nivell universitari
 • Valor afegit en la cerca de feina
 • Especialització en públic adult universitari

Acreditació

 • Certificat de nivell A1, A2 i B1.
 • Certificat de superació de curs per al 4t curs.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Característiques 
Cursos de 104 hores en modalitat presencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) al llarg del curs (octubre-maig). 

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS

Documentació
Programes dels cursos
 

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

 

   Preu del Curs  Import Total *
Alumnat i personal UAB  833,00 €  873,00 €
Persones externes  1.039,00 €  1079,00 €

Alumnat i personal UAB : Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.

Comunitat Universitària Vinculada : Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €

Podeu domiciliar el pagament del curs en còmodes quotes fins a final d’any o bé demanar un préstec a les entitats financeres col·laboradores.
 
En el moment de la matrícula cal aportar les dades bancàries.

Nota informativa: El Servei de Llengües tanca de l'1 al 29 d’agost.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell

Nivell requerit: 
A1: cap nivell requerit.
A2: A1 superat o prova de nivell.

B1: A2 superat o prova de nivell.
B2.1: B1 superat o prova de nivell.

La matrícula es fa presencialment a la Secretaria del Servei de Llengües.

Important: perquè t’atenguin has de demanar cita prèvia.

Horari d'atenció al públic en el període de matrícula (setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny): de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 20 h, els divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.

Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 18 a 20 h.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horari d'atenció al públic fora del període de matrícula (novembre, desembre, març, abril i juliol): de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya. Trobareu més informació en aquest enllaç del web Aprenc Idiomes.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1      04.10.2021 a 23.5.2022       Dilluns i dimecres, de 18 a 20 h

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1      05.10.2021 a 19.5.2022       Dimarts i dijous, de 18 a 20 h

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1      05.10.2021 a 19.05.2022       Dimarts i dijous, de 14 a 16 h

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1      04.10.2021 a 23.05.2022       Dilluns i dimecres, de 13 a 15 h