Certificats i exàmens

Anglès PDI

L’examen té com a objectiu principal avaluar si la persona que s’examina té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s’avaluen es troben, en alguns casos, a la franja del nivell B2 del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR.


L’examen consta de dues proves:

1. La prova escrita

La prova escrita consta de dues tasques representatives del món acadèmic. Es demana un mínim de 200 paraules a cada tasca. La prova té una durada de 90 minuts.

Tasques d'exemple d'expressió escrita

2. La prova oral

La prova oral, que es fa individualment, consta de cinc parts:  
  • Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de la persona que s'examina
  • Monòleg sostingut sobre un tema preparat (15 minuts de preparació previs a la prova).
  • Interacció amb el tribunal. La persona que s'examina ha de respondre tres o quatre preguntes sobre el tema exposat en la segona part.
  • Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d’una classe.
  • Tasca de mediació. La persona que s'examina ha d’informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d’una notícia en català o castellà.
Tasques d'exemple d'expressió oral

La prova té una durada total aproximada de 30 minuts (15 minuts de preparació i 15 minuts de prova).Procediments de correcció

Prova escrita

Dos examinadors avaluen les dues tasques escrites seguint els criteris establerts per a les categories següents: impressió general; organització, coherència i cohesió, i competència lingüística i precisió.
 
Criteris d’expressió escrita
 
Prova oral
Dos examinadors avaluen la prova oral. Un examinador avalua seguint els criteris analítics establerts per a les categories següents: fluïdesa; coherència i cohesió i interacció; competència lingüística i precisió, i intel·ligibilitat. L’altre examinador avalua seguint uns criteris holístics.
 
Criteris analítics per a l’expressió oral
Criteris holístics per a l’expressió oral
 
Criteris de superació de l’examen

L’examen se supera si s’obté un mínim del 50 % a cada prova i una nota global del 55 %.