Certificats i exàmens

Català

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial.

 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 2 i el 7 d'octubre. 

 • Part escrita: dissabte 7 d'octubre a les 9.30 h.
 • Prova d'expressió oral: setmana del 2 d'octubre. Dies i hores pendent de concretar

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates matrícula: del 18 de setembre al 22 de setembre

Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.

Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula . Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 27 de setembre a l'1 d'octubre.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 27 d'octubre, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'enviaran per correu electrònic en un termini de deu dies hàbils després de la publicació de notes.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà la setmana del 30 d'octubre.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

NIVELLS
Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el dia 2 de febrer. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials
Examinands en convocatòria extraordinària 
Examinands per lliure que siguin personal o alumnat de la UAB

Dates matrículadel 8 al 17 de gener.  
Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h, divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

Preu de l’examen

Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Aumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 
Alumnes i PAS de la UAB: 120 €
PDI de la UAB: gratuït

No es garanteix que hi hagi places per lliure a la convocatòria de febrer.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 de gener al 26 de gener.

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
Els resultats es publiquen el 14 de febrer, com a més tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: B2, C1 i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 5 i el 10 de febrer

NIVELL B2

 • Part escrita: dissabte 10 de febrer a les 9.30 h.
 • Part oral: dimecres 7 de febrer i divendres 9 de febrer en franja de migdia.

NIVELL C1

 • Part escrita: dissabte 10 de febrer a les 9.30 h.
 • Part oral: dimarts 6 de febrer i dijous 8 de febrer en franja de migdia.

NIVELL C1 PDI

 • Part escrita: dissabte 10 de febrer a les 9.30 h.
 • Part oral: divendres 9 de febrer en franja de matí.

NIVELL C2

 • Part escrita: dissabte 10 de febrer a les 9.30 h.
 • Part oral: de dilluns 5 a divendres 9 de febrer en diferents horaris de matí i tarda

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Hi ha places limitades per aquesta convocatòria.

La matrícula és necessària per a:

 • Alumnes actuals de cursos virtuals
 • Alumnes actuals de cursos semipresencials de nivell Intermedi
 • Examinands en convocatòria extraordinària que hagin fet un curs de català del nivell corresponent prèviament amb el Servei de Llengües. 
 • Examinands per lliure que siguin personal i alumnat de la UAB

Dates matrícula

Matrícula: del 8 de gener al 17 de gener.

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 15 a 20 h i divendres de 15 a 19 h.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 
Alumnes i PAS de la UAB: 120 €
PDI de la UAB: gratuït

No es garanteix que hi hagi places per lliure a la convocatòria de febrer.


Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 24 de gener al 29 de gener.

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
 
Els resultats s'envien per correu electrònic l'1 de març, com a molt tard a les 12 h.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'envien per correu electrònic en un termini de deu dies hàbils després de la publicació de notes. 

Revisió d’examen
L'examinand podrà fer una revisió telefònica.  La revisió telefònica es farà al telèfon 93 586 8720. Seguidament es detallen els horaris:

 • B2, dimecres 6 de 12:30 a 13:30 h 
 • C1 i C1PDI, dimecres 6 de 10 a 12 h 
 • C2, dimarts 5 de 17.30 a 19.30 h i dijous 7 de 13 a 14 h 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN


Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

NIVELLS

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el 31 de maig. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:

 • Alumnes de cursos virtuals
 • Alumnes de cursos presencials
 • Alumnes de cursos semipresencials 
 • Examinands en convocatòria extraordinària
 • Alumnat i personal de la UAB que es vol examinar per lliure

Dates matrícula: del 8 al 15 de maig.  

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h, divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 
Alumnes i PAS de la UAB: 120 €
PDI de la UAB: gratuït

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 28 de maig.

RESULTATS

Resultats
Els resultats es publiquen el 14 de juny, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, s'enviaran per correu electrònic en un termini de deu dies hàbils després de la publicació de resultats. 

 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 3 i el 8 de juny.  

NIVELL B2

 • Part escrita: dissabte 8 de juny a les 9.30 h.
 • Part oral: dijous 6 de juny en franja de migdia.

NIVELL C1

 • Part escrita: dissabte 8 de juny a les 9.30 h.
 • Part oral: dimarts 4 de juny i dimecres 5 de juny, en diferents horaris.

NIVELL C1 PDI

 • Part escrita: dissabte 8 de juny a les 9.30 h.
 • Part oral: dimarts 4 de juny, dimecres 5 de juny, dijous 6 de juny i divendres 7 de juny, en diferents horaris.

NIVELL C2

 • Part escrita: dissabte 8 de juny a les 9.30 h.
 • Part oral: del 3 al 7 de juny, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:

 1. Alumnes actuals de cursos virtuals
 2. Alumnes actuals de cursos del nivells Intermedi
 3. Antics alumnes de català del SdL en convocatòria extraordinària  
 4. Personal i alumnes de la UAB en examen per lliure

Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.

Dates matrícula: del 2 al 15 de maig.   
Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4

Preu de l'examen

 • Alumnat dels cursos de suficiència i superior actuals: inclòs en el preu del curs.
 • Alumnat i personal de la UAB que ha fet el curs de català al Servei de Llengües: 50 €.
 • Altres col·lectius que han fet el curs de català al Servei de Llengües: 75 €.
 • Personal universitari i alumnes de la UAB que fan l'examen per lliure (primera convocatòria i posteriors): 120 €

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 21 de maig al 29 de maig.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 5 de juliol, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a revisió telefònica.  L'atenció telefònica es fa al número 93 586 8706. La revisió es farà la setmana del 8 de juliol. 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

En aquesta convocatòria pots examinar-te del Nivell 2 de llengua catalana per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària. 
 
ATENCIÓ! Aquesta no és una prova acreditativa de nivell del MECR, és una prova per superar el requisit de llengua catalana de la Facultat d'Educació per als graus d'Educació Infantil i Educació Primària. 

 
DATES I HORARIS DE LES PROVES
Prova escrita: divendres 31 de maig a les 13 h.
Prova d’expressió oral: 29, 30 i 31 de maig, en horaris diferents
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES
A aquest examen només s'hi poden matricular alumnes dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la UAB.

Dates matrícula: del 8 al 15 de maig.

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües

Horaris d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.

Nombre de places aproximades: 50 candidats
 
Preu de l’examen: 50 €
 
Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova.
El període per reservar hora és del 21 al 23 de maig.

Atenció: Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través del web d’UAB Idiomes, es considera que es renuncia als drets d’examen.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas. El Servei de Llengües necessita rebre l'informe del PIUNE amb un mínim de 10 dies laborables abans de l'inici de la primera prova de què consti l'examen.

RESULTATS I REVISIÓ 
Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic el 28 de juny.
 
Revisió d’examen
El Servei de Llengües oferirà dues sessions col·lectives. Es tracta de dues tutories tècniques en les quals donen les respostes correctes als ítems de gramàtica i lèxic i s’expliquen els criteris emprats per a l’avaluació de l’expressió escrita i l’expressió oral, però en cap cas són tutories individualitzades i formatives.

Les sessions tindran lloc la setmana de l'1 de juliol.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN 
L’examen de Nivell 2 de català per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària s’emmarca en la franja del nivell C del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquest examen se centra tant en l’avaluació de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics, com en l’oralitat, el registre col·loquial de la llengua catalana i l’expressió escrita.

L’examen s’estructura en tres proves:
1.     Prova de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics
2.     Prova de producció escrita
3.     Prova de producció i interacció oral

Descripció de l’examen Nivell 2
Model examen Nivell 2
Model correcció Nivell

 

Convocatòria exclusiva per a l'alumnat dels cursos de juliol.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

L'examen escrit tindrà lloc el dia 26 de juliol a les 9.30 h. Les proves orals es faran el 24 i 25 de juliol

RESERVA D'HORES PER ALES DIFERENTS PARTS DE L'EXAMEN
Cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 16 al 19 de juliol. Si no es reserven les hores dins els període establert, es considera que es renuncia als drets d'examen.

RESULTATS I REVISIONS
Resultats
Els resultats es publiquen el 9 de setembre, com a més tard a les 12 h, i es fan arribar per correu electrònic.

Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils després de la publicació de notes.

Revisió d'examen
L'examinand té dret revisió telefònica.  L'atenció telefònica es farà la setmana del 9 de setembre. Els dies i horaris es concretaran el dia de publicació de resultats.

Telèfon: 93 581 8706

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català