Certificats i exàmens

Català

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

NOTA INFORMATIVA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha reduït l'activitat presencial a la mínima imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Per aquest motiu, i segons l'acord 45/2020 del Consell de Govern de la UAB, la direcció del Servei de Llengües - UAB idiomes ha resolt ajornar aquesta convocatòria.  

Les noves dates de la convocatòria d'examen es faran públiques tan aviat com sigui possible.

Excepcionalment s'ofereix una convocatòria d'exàmens de català el mes d'octubre arran de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 8 i el 17 d'octubre

Proves orals: entre el 8 i 16 d'octubre
Prova escrita: el 17 d'octubre a les 9.30 h tots els nivells. 

DISTRIBUCIÓ D'AULES DE LA PROVA ESCRITA

 • Intermedi - Aula 1 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Suficiència - Aula 2 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Suficiència PDI - Aula 4 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Superior
  • D'Admetlla Sallent a Feliu Latorre - Aula 6 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • De Fernández Vázquez a Polo Sánchez - Aula 7 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • De Pons Ferreira a Vilarós Ferrer - Aula 8 de la Facultat de Ciències de la Comunicació


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

La matrícula és necessària per a:

 1. Alumnes actuals de cursos virtuals
 2. Alumnes actuals de cursos semipresencials dels nivells Intermedi, Suficiència i Suficiència PDI
 3. Examinands en convocatòria extraordinària (places limitades).
 4. Personal de la universitat que fa l'examen per lliure. (places limitades)


Dates matrícula:

 • Matrícula preferent per a l'alumnat dels cursos del segon semestre del 2019/2020 i dels cursos estiu: 18 al 21 de setembre
 • Matrícula per a persones d'altres cursos: del 22 al 28 de setembre.
 • Marícula per a personal de la universitat que fa l'examen per lliure: del 25 al 28 de setembre

Matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen

Persones que han seguit un curs de nivell superior durant el segon semestre del curs 2019/2020 o que han fet un curs de nivell superior d'estiu : gratuït
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües (places limitades)
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € (places limitades)

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període de reserva comença l'1 d'octubre i finalitza el 5 d'octubre. 

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats

Els resultats es publiquen el dia 16 de novembre a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  Per fer la revisió telefònica, s'ha de trucar al  93 586 8706.

HORARIS DE REVISIÓ TELEFÒNICA

SUPERIOR

 • Dijous 19, de les 18 a les 20 h 
 • Divendres 20, de 10 a 12 h

INTERMEDI, SUFICIÈNCIA I SUFICIÈNCIA PDI

 • Divendres 20, de 12 a 14 h

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català