Certificats i exàmens

Català

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

Excepcionalment s'ofereix una convocatòria d'exàmens de català el mes d'octubre arran de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 8 i el 17 d'octubre

Proves orals: entre el 8 i 16 d'octubre
Prova escrita: el 17 d'octubre a les 9.30 h tots els nivells. 

DISTRIBUCIÓ D'AULES DE LA PROVA ESCRITA

 • Intermedi - Aula 1 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Suficiència - Aula 2 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Suficiència PDI - Aula 4 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Superior
  • D'Admetlla Sallent a Feliu Latorre - Aula 6 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • De Fernández Vázquez a Polo Sánchez - Aula 7 de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • De Pons Ferreira a Vilarós Ferrer - Aula 8 de la Facultat de Ciències de la Comunicació


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

La matrícula és necessària per a:

 1. Alumnes actuals de cursos virtuals
 2. Alumnes actuals de cursos semipresencials dels nivells Intermedi, Suficiència i Suficiència PDI
 3. Examinands en convocatòria extraordinària (places limitades).
 4. Personal de la universitat que fa l'examen per lliure. (places limitades)


Dates matrícula:

 • Matrícula preferent per a l'alumnat dels cursos del segon semestre del 2019/2020 i dels cursos estiu: 18 al 21 de setembre
 • Matrícula per a persones d'altres cursos: del 22 al 28 de setembre.
 • Marícula per a personal de la universitat que fa l'examen per lliure: del 25 al 28 de setembre

Matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen

Persones que han seguit un curs de nivell superior durant el segon semestre del curs 2019/2020 o que han fet un curs de nivell superior d'estiu : gratuït
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües (places limitades)
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € (places limitades)

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període de reserva comença l'1 d'octubre i finalitza el 5 d'octubre. 

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats

Els resultats es publiquen el dia 16 de novembre a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  Per fer la revisió telefònica, s'ha de trucar al  93 586 8706.

HORARIS DE REVISIÓ TELEFÒNICA

SUPERIOR

 • Dijous 19, de les 18 a les 20 h 
 • Divendres 20, de 10 a 12 h

INTERMEDI, SUFICIÈNCIA I SUFICIÈNCIA PDI

 • Divendres 20, de 12 a 14 h

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

 

NIVELLS

Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el 4 de febrer. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web al gener.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates matrículadel 11 al 18 de gener.  
Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 27 de gener al 1 de febrer.

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
Els resultats es publiquen el 10 de febrer, com a més tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: B2, C1 i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 8 i el 13 de febrer. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web a partir de gener.

Proves orals: entre el 8 i 12 de febrer
Prova escrita: el 13 de febrer a les 9.30 h tots els nivells. 
 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

Hi ha places limitades per aquesta convocatòria.

La matrícula és necessària per a:
Alumnes actuals de cursos virtuals
Alumnes actuals de cursos semipresencials del nivells Intermedi
Examinands en convocatòria extraordinària que hagin fet un curs de català del nivell corresponent prèviament amb el Servei de Llengües 


Dates matrícula

Matrícula: de l'11 de gener al 22 de gener.

Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € - No s'ofereix aquesta opció a la convocatòria de febrer.


Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 27 de gener al 3 de febrer.

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
 
Els resultats es publiquen el divendres 5 de març, com a molt tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d’examen
L'examinand podrà fer una revisió telefònica.  El període de revisió és del 8 a l'11 de març.

 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

NIVELLS

Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el 2 de juny. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web al maig.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials 
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates matrícula: del 10 al 21 de mayo.  
Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 26 al 31 de maig.

RESULTATS

Resultats
Els resultats es publiquen el 5 de juny, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

En aquesta convocatòria pots examinar-te del Nivell 2 de llengua catalana per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

 
DATES I HORARIS DE LES PROVES
Prova escrita: divendres 4 de juny a les 13 h.
Prova d’expressió oral: entre el 31 de maig i el 3 de juny en diferents horaris de matí i de tarda.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES
A aquest examen només s'hi poden matricular alumnes dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la UAB.

Dates matrícula: del 26 d'abril al 14 de maig.
Sol·licitud de matrícula

Nombre de places aproximades: 160 candidats
 
Preu de l’examen: 50 euros.
 
Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova.
El període per reservar hora és del 20 al 26 de maig.

Atenció: Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través del web d’UAB Idiomes, es considera que es renuncia als drets d’examen.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas. El Servei de Llengües necessita rebre l'informe del PIUNE amb un mínim de 10 dies laborables abans de l'inici de la primera prova de què consti l'examen.

RESULTATS I REVISIÓ 
Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic el divendres 2 de juliol. A més, també es podrà consultar la nota a l’apartat Consulta d’expedient a partir del divendres 2 de juliol.
 
Revisió d’examen
El Servei de Llengües oferirà dues sessions col·lectives telemàtiques. Es tracta de dues tutories tècniques en les quals donen les respostes correctes als ítems de gramàtica i lèxic i s’expliquen els criteris emprats per a l’avaluació de l’expressió escrita i l’expressió oral, però en cap cas són tutories individualitzades i formatives.

Les sessions tindran lloc el dia 5 i 6 de juliol.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN 
L’examen de Nivell 2 de català per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària s’emmarca en la franja del nivell C del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquest examen se centra tant en l’avaluació de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics, com en l’oralitat, el registre col·loquial de la llengua catalana i l’expressió escrita.

L’examen s’estructura en tres proves:
1.     Prova de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics
2.     Prova de producció escrita
3.     Prova de producció i interacció oral

Descripció de l’examen Nivell 2
Model examen Nivell 2
Model correcció Nivell

 

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: B2, C1, C1 PDI i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 7 i el 12 de juny. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web al maig.

Proves orals: entre el 7 i 11 de juny
Prova escrita: el 12 de juny a les 9.30 h tots els nivells. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

La matrícula és necessària per a:

 1. Alumnes actuals de cursos virtuals
 2. Alumnes actuals de cursos del nivells Intermedi
 3. Antics alumnes en convocatòria extraordinària  
 4. Personal i alumnes de la UAB 

Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.

Dates matrícula: del 5 al 21 de maig.   
Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen

 • Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
 • Altres col·lectius: 75 €.
 • Personal i alumnes de la UAB que fan l'examen per lliure: 120 €

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 26 de maig al 2 de juny.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 9 de juliol, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d?expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà entre el 12 i el 16 de juliol.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són:C1 i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 26 i 28 de juliol. 

Nivell de Suficiència (C1)

 • Prova escrita: dilluns 26 de juliol a les 9.30 h.
 • Prova oral: dimarts 27 de juliol entre les 12 i les 14.30 h.

Nivell Superior (C2)

 • Prova escrita: dilluns 26 de juliol a les 9.30 h.
 • Prova oral: dimarts 27 i dimecres 28 de juliol en horari de matí.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Convocatòria exclusiva pels alumnes que fan un curs d'estiu de català del nivell C1 o C2..

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 19 al 22 de juliol.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 10 de setembre, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà entre el 14 i 18 de setembre.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català