Certificats i exàmens

Alemany

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es fan entre el 10 i el 21 de setembre. 

Nivell A1
Prova d'expressió escrita – dijous 10 de setembre de 10 a 12 h.
Prova d'expressió oral – dijous 10 de setembre 12.30 a 14.30 h.


Nivell A2
Prova d'expressió escrita – dilluns 14 de setembre de 10 a 12 h.
Prova d'expressió oral – dilluns 14 de setembre de 12.30 a 13.30 h.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Paces limitades
Matrícula oberta: del 13 de juliol al 31 d'agost (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (del 31 de juliol al 25 d'agost el formulari no estarà actiu)
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar hora és comença el 3 i finalitza el 8 de setembre.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.


RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el divendres 2 d'octubre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisions i reclamacions

El període de revisió comença el 2 d'octubre i finalitza el dia 6 d'octubre.

Reserva hora per fer la revisió d'examen telemàticament.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 2 d'octubre i finalitza el dia 6 d'octubre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

DESTINATARIS
Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l'alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre

Prova escrita: dimecres 28 d'octubre de 13.30 a 15.30 h.

Prova oral: dijous 29 d'octubre d'11 a 12 h. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 9 d'octubre al dilluns 20 d'octubre de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.
Sol·licitud de matrícula

Places limitades


Per tirar endavant la convocatòria es necessita un mínim de 5 inscrits. En cas que no s’arribi a aquest mínim, es cancel·larà la convocatòria.

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 91,80 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 26 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.


RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 13 de novembre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.
 
Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 17 de novembre.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 13 de novembre i finalitza el 17 de novembre a les 19 h. Les revisions d'alemany es fan el dia 16 de novembre. 

Les revisions són telemàtiques i cal reservar cita prèvia

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 13 de novembre i finalitza el 17 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany

NIVELLS

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d'un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són A1, A2, B1 i B2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es fan entre el 28 de maig i l'11 de juny. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D?HORES

Dates de matrícula: del 3 al 18 de maig
Sol·licitud de matrícula 


Preu de l'examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l?examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar hora és comença el 20 i finalitza el 24 de maig.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el divendres 18 de juny a les 12 h a l'apartat Consulta d?expedient.

Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisions i reclamacions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

En situació de crisi sanitària la revisió es fa de forma telemàtica.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l'examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d'UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d?estudis, personal de la Unitat d?Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l?idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany