Certificats i exàmens

Alemany

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es fan entre el 8 i el 12 de setembre. 

Nivell A1
Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – dijous 8 de setembre de 10 a 12 h.
Prova d'expressió oral – dijous 8 de setembre 12.30 a 13.30 h.

Nivell A2
Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – divendres 9 de setembre de 10 a 12 h.
Prova d'expressió oral – divendres 9 de setembre 12.30 a 13.30 h.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES

Places limitades
Matrícula oberta: de l'1 de juliol a 27 de juliol i del 29 d'agost a l'1 de setembre a les 12.30 h (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (del 28 de juliol al 28 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar hora és comença el 2 i finalitza el 5 de setembre.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.


RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dimarts 20 de setembre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Horari de revisió

Dimarts 20 de setembre de 12 a 13 h a l'aula 49 de l'Aulari Central, edifici J.

Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisions i reclamacions

El període de revisió comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Els dies i hores de revisió concrets es publicaran com a mínim un dia abans de la publicació de notes. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 20 de setembre i finalitza el dia 21 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l'alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.

DATES I HORARIS DE LES PROVES


Els exàmens es faran entre el 27 d’octubre i el 4 de novembre. 

  • Part escrita: divendres 28 d'octubre a les 11.30 h.
  • Part oral: divendres 28 d'octubre de els 14 a les 15 h.

 

Per tirar endavant la convocatòria es necessita un mínim de 5 inscrits. En cas que no s’arribi a aquest mínim, s'anul·larà la convocatòria.

Cal reservar hora per a les diferents parts de l'examen.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Places limitades

Dates de matrícula: del 7 d’octubre al 18 d’octubre

Sol·licitud de matrícula tancada (hi ha places limitades)

Per tirar endavant la convocatòria es necessita un mínim de 5 inscrits. En cas que no s’arribi a aquest mínim, es cancel·larà la convocatòria.

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 86,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 95,20 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 21 al 25 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 14 de novembre a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.
 
Els examinands rebran el seu certificat a partir del 17 de novembre.

Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 14 de novembre i finalitza el 15 de novembre a les 19 h.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 14 de novembre i finalitza el 15 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.


DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany

NIVELLS

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d'un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són A1, A2 i B1. 

Per acreditar el nivell B2 d'alemany, cal sol·licitar un examen a demanda.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

NIVELL A1

  • Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – divendres 26 de maig de 10 a 12 h.
  • Prova d'expressió oral – divendres 26 de maig entre les 12.30 a 13.30 h.

NIVELL A2

  • Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – dimarts 30 de maig de 15 a 17 h.
  • Prova d'expressió oral – dimarts 30 de maig entre les 17.30 i les 18.30 h.

NIVELL B1

  • Part escrita (expressió escrita, comprensió escrita i comprensió oral)  – dilluns 29 de maig de 13.30 a 15.30 h.
  • Prova d'expressió oral – dilluns 29 de maig entre les 16 i les 17 h.

 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates de matrícula: del 2 al 17 de maig

Lloc de matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Horaris d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

Preu de l'examen 
Alumnat i personal de la UAB: 86,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 95,20 €.
Persones externes: 112,00 €.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar hora és comença el 19 i finalitza el 22 de maig.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 23 de juny a les 12 h a l'apartat Consulta d'expedient.

Es poden sol·licitar els certificats a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisions i reclamacions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és comentar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l'examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d'UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 26 de juny i finalitza el dia 27 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d'estudis, personal de la Unitat d?Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l?idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripció dels exàmens d'alemany

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació en aquest enllaç.