A WIPO Dialogue with the Scientific Community and Innovators

Jornada
Comunitat científica i patents com a font d'innovació


El Parc de Recerca UAB i l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB organitzen conjuntament amb l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) una jornada sobre el sistema de patents i la importància de les patents per impulsar la innovació i les col·laboracions públic-privades. 
 
Data: Divendres 19 de febrer del 2016
Hora: De 09:30h a 15:00h
Lloc: Sala Polivalent de l'edifici Eureka del Parc de Recerca UAB
Idioma: Anglès i castellà


PROGRAMA
09:30h - 10:00h  BENVINGUDA

 A càrrec de:
– Sr. Ferran Sancho, rector de la UAB i president del Parc de Recerca UAB.
– Sr. Michal Svantner, director del Departament de Països Desenvolupats i en Transició de l'OMPI.
– Sra. Patricia Garcia-Escudero Marquez, directora general de OEPM.
– Sr. Emilio-Lora Tamayo, president del CSIC.
 

10:00h - 11:30h  EL SISTEMA DE PATENTS I LA COMUNITAT CIENTÍFICA. HISTÒRIES D'ÈXIT I REPTES 

Ponents:
– Sr. Marco Alemán, director interí de la Divisió de Dret de Patents de l'OMPI.
– Dr. Javier Maira, responsable de la Unitat de Contractes i Comercialització del CSIC.

Debat:
– Moderador: Sr. Pedro Cartagena Abella, vocal assessor de la Direcció General de l'OEPM.
– Panelistes:
                    - Professor Antoni Villaverde, investigador de la UAB.
                    - Dr. Pedro Corredera, investigador de l'Institut d'Òptica Daza Valdés del CSIC           
                    - Sr. Marco Alemán, director interí de la Divisió de Dret de Patents de l'OMPI.


11:30h - 12:00h  Coffe break


12:00h - 13:30h  IMPORTÀNCIA DE LA INFORMACIÓ SOBRE PATENTS PER ALS ORGANISMES PÚBLICS DE RECERCA I UNIVERSITATS I COM ES PODEN UTILITZAR PER IMPULSAR LES COL·LABORACIONS I LA INNOVACIÓ 

Ponents:
– Sra. Irene Kitsara, de la Divisió d'Accés a la Informació i el Coneixement de l'OMPI.
– Sra. Maria José de Concepción, directora de Patents i Tecnologia de la Informació de l'OEPM.

Debat:
– Moderador: Sr. Ángel Caballero, vicepresident adjunt de Transferència de Tecnologia del CSIC.
– Panelistes:
                   - Dr. Ivan Martínez, vicegerent de recerca de la UAB.
                   - Maria José de Concepción, directora de Patents i Tecnologia de la Informació de l'OEPM.
                   - Sra. Irene Kitsara, de la División de Acceso a la Información y el Conocimiento de la OMPI.                   

13:30h - 15:00h  Dinar i networking