Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Projectes amb cofinançament FEDER

La UAB lidera i participa en diferents projectes territorials que compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya. 
 

Descripció
El projecte presenta un recull d’actuacions establertes en el Pla Estratègic per a l’Impuls de les activitats de transferència de coneixement de la UAB 2016-2020, elaborat pel nou equip de govern de la universitat (Juny 2016). Es tracta d'una eina per a la millora de la transferència de coneixement a la UAB i per incrementar-ne el seu impacte, econòmic i social.

El projecte té l'objectiu de fomentar la transferència i la capacitat d’absorció del teixit productiu del territori, valoritzar els resultats de la recerca de la UAB i la seva translació al mercat, crear empreses de base tecnològica, i fomentar les petites i mitjanes empreses innovadores.
 
Participants
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Parc de Recerca UAB (PRUAB).
 
Activitats
Aquest projecte inclou diferents actuacions per millorar l'organització i la gestió de la transferència, com la implementació d'un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i la transferència; millorar la valorització dels resultats de recerca, a través de la convocatòries específiques, la creació d'empreses de base tecnològica; promocionar el teixit productiu i social innovador, mitjançant les Comunitats orientades a reptes estratègics (COREs), la creació d'una xarxa de fabs living labs i la plataforma Hub b30; i finalment, la sensibilització i visibilitat, a través d'una pla de comunicació responsable.

Període
2018 - 2021

Finançament
El projecte té un pressupost de 4,5 milions d’euros, dels quals ha rebut 2.271.288,02 d'euros de finançament provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu, en el marc de la convocatòria publicada per Resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre.

 

Descripció
Els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Parc Taulí i la UAB aposten conjuntament per marcar una estratègia de futur basada en el potencial de la zona respecte al disseny i la innovació en sistemes industrials. 

El projecte parteix d'una base d'estudi previ des dels municipis, que ha permès identificar l'especialització econòmica amb més opcions per accedir als fons europeus adreçats a millorar el desenvolupament econòmic i la competitivitat territorial. En aquest punt, l'administració ha comptat amb el suport d'agents locals han plantejat un pla per posicionar el Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials.

Vallès Industrial és un dels quatre Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de l'àmbit metropolità de Barcelona. 
 
Participants
Els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Parc Taulí i la UAB.
 
Activitats
Entre d'altres coses, amb aquest projecte es vol fomentar el suport a la cultura emprenedora i la descoberta de noves tecnologies, nous productes i servei en l'àmbit de la innovació i el disseny aplicat a la indústria amb l'objectiu final d'aconseguir professionals qualificats i un territori amb competències reforçades en aquest àmbit. 

Per la seva banda, la UAB crearà un "Observatori d'intel·ligència competitiva: tecnologies i tendències socials" per a que empreses puguin mantenir-se informades de l'evolució del sector i de la competència. D'aquesta manera, les empreses disposaran d'una eina personalitzable, que els permeti rebre informació ajustada al seu perfil automàticament i poder utilitzar aquesta informació.

Període
2018 - 2020

Finançament
El projecte té un pressupost de 3,1 milions d'euros i està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb 1,5 milions d'euros.