Serveis multimèdia a la UAB

Disposeu de diferents eines per a la impressió, l'edició multimèdia i el tractament d'informació geoespacial

Canon: servei de reprografia on es poden fer impressions digitals en gran format. Es troba a la Plaça Cívica.

LIGIT: el Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) disposa d'un servei d'impressió i d'escanejat de documents fins a mida de full A0. El servei està ubicat a la Facultat de Filosofia i Lletres (Edifici B).

CRD: el Centre de Recursos Docents (CRD) disposa d'impressores en color de gran format (plòters) per imprimir pòsters sobre paper fotogràfic o paper amb acabat brillant. Es troba a la Facultat de Medicina (Edifici M).

STI: el Servei de Tractament d'Imatges (STI) és un servei cientificotècnic de suport a la recerca on es poden fer impressions de pòsters en color, sobre paper normal o fotogràfic, fins a mida DIN-A0+ (plòter d'injecció), impressions de pòsters en color sobre tela i impressions especials per portades i publicacions. El servei està ubicat dins del Centre de Visió per Computador (CVC), Edifici O.

Polimèdia: és un sistema dissenyat per a la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial. La producció d'aquests vídeos formatius la realitza el Centre de Recursos Docents.

SIMU: el servei d'informàtica i multimèdia de la Facultat de Veterinària disposa de material divers destinat a la creació de continguts multimèdia per al suport a la docència i a la recerca a la facultat. El servei està ubicat a la Facultat de Veterinària (Edifici V).

ArcGIS: sistema d'informació geogràfica que permet treballar en local i al núvol. La UAB disposa d'una llicència de campus gestionada pel Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). 

Miramon: sistema d'informació geogràfica, gratuït per a l'Administració pública, centres de recerca, xarxa de custòdia del territori i estudiants de Catalunya. El Miramon és un producte elaborat al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).