Préstec interbibliotecari per a membres de la UAB

Els estudiants, PDI, PAS, Esfera UAB, Amics de la UAB i Universitat a l'Abast podeu utilitzar el servei de préstec interbibliotecari per sol·licitar documents que no es troben a les biblioteques de la UAB i tampoc estan disponibles a altres universitats catalanes a través del préstec consorciat (PUC).

Aquest servei també us permet:

  • Consultar l'estat de les vostres peticions
  • Descarregar les reproduccions sol·licitades
  • Contactar amb el Servei

Qualsevol tipus de material i format: llibres, articles de revista, actes de congressos, tesis, material audiovisual, microfilms i microfitxes.

Hi ha biblioteques que no presten alguns tipus de material, ja que tenen les seves pròpies polítiques de préstec. Alguns dels materials més difícils d'obtenir són: software i material audiovisual, obres pertanyents a col·leccions de reserva, obres de referència (diccionaris, enciclopèdies...), materials fràgils i/o valuosos, mapes en paper i tesis manuscrites.

Podeu demanar documents a través del formulari de préstec interbibliotecari introduint el vostre NIU i la contrasenya. Si és la primera vegada que utilitzeu el servei cal que us doneu d'alta abans i espereu que us retornin el missatge de confirmació en un termini de 24 hores laborables, exceptuant els períodes de vacances de Setmana Santa i Nadal.

Com més completes siguin les dades bibliogràfiques, més àgil serà el processament de la sol·licitud. És important incloure en la sol·licitud l’ISSN o ISBN.

Un cop feta la sol·licitud, l'aplicació us permetrà consultar l'estat de les vostres peticions, descarregar les reproduccions sol·licitades, o bé contactar amb el Servei.

També podeu demanar documents des del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC):
  • Des de la interfície PUC clicant + Biblioteques
  • Des de la interfície del CCUC clàssic clicant a Com trobar-lo

El temps d'espera des de que es tramita la sol·licitud i arriba el document depèn de la institució externa a la qual s'ha sol·licitat. Els documents originals provinents d'una biblioteca membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) tarden de mitjana 6 dies, els que provenen d'altres universitats espanyoles tarden uns 10 dies.

En el cas de reproducció d'articles de revista o parts de llibres els terminis s'escurcen considerablement si el mitjà de tramesa és l'electrònic. El temps de recepció depèn sempre del mitjà de tramesa que utilitzi la biblioteca prestatària i de la disponibilitat del material demanat.

El Servei de Préstec Interbibliotecari us avisarà per correu electrònic de l'arribada del document i del punt de recollida.

Els documents originals procedents de biblioteques del CSUC són gratuïts, i es recolliran sempre a la biblioteca que hagi indicat l’usuari en el moment de fer la sol·licitud.

Pagament mitjançant transferència bancària: rebreu notificació per correu electrònic de l’import de la vostra petició i del número de compte corrent (IBAN ES96 2100 0424 3202 0002 5001 de Caixabank) on fer l’ingrés. Indiqueu en concepte el número de petició. Cal fer el pagament abans de recollir els documents:
  • Documents originals: s’han de recollir al punt central de Préstec Interbibliotecari de la Plaça Cívica, Edifici N, Planta 1.
  • Reproduccions: el Servei de Préstec Interbibliotecari controla que s’hagi fet el pagament, posa el document a disposició de l’usuari dins l’aplicació i l’informa per correu electrònic.
El PDI i el PAS pot efectuar el pagament mitjançant càrrec intern a un centre de cost.
  • Documents originals: es recolliran a la biblioteca que hagi indicat l’usuari.
  • Reproduccions: el Servei de Préstec Interbibliotecari, posa el document a disposició de l’usuari dins l’aplicació i l’informa per correu electrònic.

 

 

Pré  stec de monografies  

Reproducions d'articles
Digitalització de tesis i altres documents
CBUC 0€ 4€ Segons pressupost del proveïdor
GEPA 0€ 0€
Espanya 8€ per volum 5€ (bloc d'1 a 40 còpies + 1€ per cada 10 còpies addicionals)
Europa 24€ 15€
Altres països 36€ 18€

Els documents no exclosos de préstec a la biblioteca d’origen els podeu treure en préstec durant un termini de 15 dies com a mínim. La data de devolució s’indicarà a l’albarà adjunt del document prestat.
Podeu sol·licitar renovacions a través del telèfon (93 581 10 50), per correu electrònic (pi@uab.cat) i a través de l’aplicació, sempre que la biblioteca prestatària ho permeti.

Els documents exclosos de préstec només es podran consultar en el punt central de Préstec Interbibliotecari o a la biblioteca on estiguin dipositats.

Un cop el material ha arribat a les vostres mans us feu responsables de retornar el document en les mateixes condicions que us va ser lliurat. En cas de pèrdua o danys del document, la biblioteca prestatària imposarà la penalització regulada a la seva normativa de préstec. Si un document no el retorneu 30 dies després de la data de devolució indicada es considerarà que l'heu perdut.