Préstec consorciat (PUC)

La UAB, juntament amb la resta de les biblioteques del CSUC, està canviant el sistema integrat de gestió de biblioteques. Degut a algunes incidències derivades d'aquest canvi, el servei del PUC (Préstec Consorciat) romandrà aturat fins a nou avís.  Disculpeu les molèsties que això us pugui ocasionar. 

El préstec consorciat o PUC és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC.

Les biblioteques universitàries participants en el PUC són la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la URL, la UVIC-UCC, TecnoCampus i la Biblioteca de Catalunya.

Els usuaris d'aquest servei podeu sol·licitar els documents via web a través del catàleg col·lectiu CCUC o bé presencialment la biblioteca on pertanyen els documents (préstec in situ).

Tots els documents que estiguin disponibles en el catàleg CCUC. Les institucions participants poden excloure documents per a l'ús exclusiu dels seus membres. Aquests documents apareixen en el catàleg amb l'estat Ús local.

No podreu sol·licitar documents si teniu algun bloqueig al vostre compte o teniu préstecs que ja han vençut.

Si a les biblioteques UAB tenim un exemplar disponible d'una obra, tampoc podreu sol·licitar-la per PUC.

                                        
Tipus d'usuari   Nombre de documents   Dies de préstec Núm. de renovacions
Alumnes de grau
Esfera UAB
Amics /Alumni UAB
Estudiants de postgrau, màsters i doctorands
Personal docent i investigador
Personal d'administració i serveis
10 21 6

Els documents els podeu renovar fins a 6 vegades via web a El meu compte, per telèfon o personalment als taulells de préstec de les biblioteques UAB.

Des d'El meu compte veureu els documents que teniu en préstec, la data de venciment, el nombre de renovacions que heu fet i altres informacions com, per exemple, si el document està reservat per un altre usuari.

Podeu renovar els documents sempre i quan no tinguin una reserva feta, no hagi expirat la data de devolució, no s'hagi excedit el nombre de renovacions i no tingueu un bloqueig en el carnet o documents pendents de tornar. Al final de la renovació cal validar-la contestant que SÍ voleu continuar.

Podeu retornar els documents a qualsevol biblioteca de la UAB o bé a qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual pertany el document.

El retard en la devolució d'un document implica la suspensió del dret de préstec equivalent al mateix nombre de dies de retard. S'aplica a cada document retornat amb retard, sense comptar festius  ni caps de setmana.

En el cas de pèrdua o deteriorament del document prestat, l'usuari haurà de restituir l'obra afectada o bé amb el valor equivalent segons fixi el CSUC anualment.

Per a més informació consulteu: