Préstec de documents UAB

El servei de préstec permet treure documents de les biblioteques de la UAB a tots els membres de la comunitat universitària i a totes aquelles persones que estiguin autoritzades, per un període estipulat de temps.
Per utilitzar aquest servei cal tenir el carnet de la UAB.

Els documents es poden treure de qualsevol biblioteca de la UAB passant pel seu taulell de préstec o per la màquina d'autopréstec i es poden tornar a qualsevol de les biblioteques, excepte els documents de cap de setmana, que cal fer-ho a la mateixa biblioteca dipositària.

Consulteu: Procediments del Servei de préstec de les Biblioteques UAB
 

 

Consulteu el cercador UAB per saber a quina biblioteca es troba el document que es vol treure en préstec i la seva disponibilitat:

 • Disponible: el document es pot treure en préstec.
 • Consulta sala i No es presta: el document no pot sortir en préstec.
 • Consulta sala i Cap de setmana: el document es presta de divendres a dilluns.
 • Venç el dd.mm.aa: el document està en préstec i el termini finalitza en la data que indica la pantalla.
 • Reservat: el document està reservat per un o més usuaris.

De forma general queden exclosos de préstec les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies), documents de reserva, publicacions periòdiques (diaris i revistes), tesis i materials inèdits, documents molt consultats o un exemplar de bibliografia recomanada.

El nombre de documents que podeu tenir en préstec varia segons el tipus d'usuari.
 
Tipus d’usuari Nombre de documents Durada màxima (depenent del document)
Estudiants de grau 10 7 / 14 / 21 dies
Estudiants de postgrau,
màster o doctorat
20 7 / 14 / 28 dies
Esfera / Parc de Recerca UAB 16 7 / 14 / 28 dies
Professors i investigadors 40 7 / 14 dies / 1 curs lectiu
PAS 10 7 / 14 / 28 dies
Amics UAB / Alumni Premium UAB 10 7 / 14 / 28 dies
Externs (Convenis, Programa Argó, col·legiats...) 8 7 / 14 / 21 dies

Uns dies abans que finalitzi el termini de préstec rebreu un missatge al vostre correu electrònic per recordar-vos que heu de tornar o renovar el préstec del document.

Podeu retornar els documents a qualsevol de les biblioteques de la UAB i a les bústies de retorn que trobareu en algunes biblioteques.

Els documents els podeu renovar fins a 6 vegades a través de l'apartat El meu compte del catàleg, als taulells de préstec o per telèfon.

Des d'El meu compte veureu els documents que teniu en préstec, la data de venciment, el nombre de renovacions que heu fet i altres informacions com, per exemple, si el document està reservat per un altre usuari.

Podeu renovar els documents sempre i quan no tinguin una reserva feta, no hagi expirat la data de devolució, no s'hagi excedit el nombre de renovacions i no tingueu un bloqueig en el carnet o documents pendents de tornar. Al final de la renovació cal validar-la contestant que SÍ voleu continuar.
 

Podeu reservar qualsevol document que tingui l'estat de Disponible o bé estigui prestat i que no sigui de cap de setmana, fent clica a la icona DEMANA'L.

El sistema us demanarà d'entrar el NIU i la contrasenya i en quina biblioteca ho voleu recollir; a continuació marqueu l'exemplar que voleu reservar.

Quan el document arribi al lloc triat rebreu un avís al vostre correu electrònic on s'indicarà la data màxima de recollida i la biblioteca a on vau demanar recollir-lo. Degut a que els llibres han de passar un període de quarantena el termini de recepció pot ser superior a 24h. En cas de voler anul·lar una reserva ho podeu fer directament des d'El meu compte o avisant a la biblioteca.

Consulteu i gestioneu a l'apartat El meu compte del catàleg totes les informacions relatives a la vostra activitat de préstec:

 • reserves de documents, tant disponibles com prestats, i escollir la biblioteca on els recollireu. També les podeu cancel·lar si ja no us interessen.
 • renovacions, fins a 6 vegades, dels documents que tingueu en préstec, sempre que no tinguin cap reserva.
 • conèixer en tot moment l'estat dels vostres préstecs: nombre de documents en préstec, data a retornar i nombre de renovacions fetes.
 • activar l'historial de préstec, la única manera de tenir una llista de tot el material que al llarg del temps heu tingut en préstec i que potser després us calgui citar en algun treball.

Per accedir-hi cal introduir el vostre NIU i la contrasenya.
 

El retorn dels llibres es processarà 2 dies després perquè han de passar 48 hores en quarantena.

Podeu retornar els documents que teniu en préstec a qualsevol biblioteca dins de l'horari d'obertura o a les bústies habilitades:

 • Bústia a la Biblioteca d'Humanitats
 • Bústia a la Biblioteca de Ciències Socials
 • Bústia a la Biblioteca de Comunicació
 • Bústia a la Biblioteca de Veterinària
 • Bústia a la Biblioteca Universitària de Sabadell
 • Bústia a l'Escola d'Enginyeria

El retard en la devolució d'un document implica la suspensió del dret de préstec equivalent al mateix nombre de dies de retard, excepte en els documents de cap de setmana que és de quatre dies per cada dia de retard.
S'aplica a cada document retornat amb retard, sense comptar festius  ni caps de setmana.

En el cas de pèrdua o deteriorament del document prestat, l'usuari haurà de restituir l'obra afectada.