Impressió, escaneig i fotocòpies

A les biblioteques trobareu els equips multifuncionals que funcionen en règim d'autoservei i permeten:

 • escanejar: és gratuït per a tothom en les màquines amb codi PIN
 • copiar o imprimir: només per a les persones vinculades a la UAB


Permet enviar a imprimir documents des de qualsevol dispositiu (ordinador, portàtil, tauleta, mòbil...) o des dels ordinadors de les biblioteques i recuperar-ho a qualsevol impressora multifuncional distribuïda al Campus Bellaterra i al Campus Sabadell.

Per poder utilitzar aquest servei d'impressió és necessari ser membre de la UAB i haver carregat saldo prèviament al compte personal. Per a més informació consulteu la pàgina Impressió i Reprografia a la UAB.

Ordinadors "Punts de consulta" amb "Impressió via web":
 • Requereix carregar saldo prèviament i només accepta documents PDF. Aneu a la pàgina https://impressio.uab.cat i identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. Seleccioneu les preferències d’impressió, adjunteu el document i envieu-lo. 
Ordinadors només amb accés NIU i contrasenya:
 • Impressora_UAB_Estudiants: és la impressora que apareix per defecte. Trieu, si escau, les opcions d’impressió i envieu el document. Accepta tots els formats d’impressió (pdf, doc, xls...).
El sistema manté els treballs en cua durant 24 hores. A partir d’aquest moment s’esborren i no es podran recuperar.

Podeu imprimir des dels vostres portàtils, mòbils, tauletes, etc. documents en format PDF. Teniu dues opcions:

 • Imprimir via web: aneu a la pàgina impressio.uab.cat i identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. Seleccioneu les preferències del vostre treball, adjunteu el treball a imprimir i envieu-lo.
 • Imprimir via correu-e: envieu un correu-e a l’adreça impressio@uab.cat adjuntant el document a imprimir. Cal fer-ho sempre des del correu-e institucional (nom.cognom@e-campus.uab.cat).
El sistema manté els treballs en cua durant 24 hores. A partir d’aquest moment s’esborren i no es podran recuperar.

Les impressores multifuncionals tenen un port USB on podeu posar el vostre pen drive. Només accepta documents PDF.

Podeu recuperar els treballs a qualsevol impressora multifuncional ubicada al Campus Bellaterra i al Campus Sabadell. Consulteu el llistat per conèixer la ubicació dels equips.

Un cop a la màquina, activeu el botó  i introduïu la targeta d’estudiant o identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. A continuació premeu  “Inici de sessió”. Per accedir a totes les funcions premeu el botó .

 • Si imprimiu documents enviats, premeu l’opció “Secure Print”, seleccioneu els treballs de la llista i, si escau, escolliu les opcions d’impressió. A continuació premeu sobre l’opció “Imprimir + Eliminar”.
 • Si imprimiu des d’una memòria USB escolliu l’opció “Fitxers desats”, seleccioneu els documents, les opcions d’impressió i per acabar premeu l’opció “Inici Impressió”.
 • Si voleu fotocopiar premeu l’opció “Còpia”, poseu els originals a la safata i premeu el botó .
 • Si voleu escanejar podeu fer-ho de manera gratuïta en aquelles màqines on aparegui l'adhesiu amb un codi PIN imprès. Aquesta opció funciona sense identificació UAB
  • Activeu la màquina
  • Premeu el botó Codi PIN de la pantalla
  • Introduïu el Codi PIN que figura en l'adhesiu
  • Si voleu enviar els documents al vostre correu-e premeu l’opció “Llegir i enviar”
  • Si voleu guardar-los en la vostra memòria USB premeu l’opció “Llegir i desar”.
  • Un cop seleccionades les opcions d’impressió,  premeu el botó  i tot seguit l’opció “Inici enviament” o “Inici emmagatzemament” per finalitzar el procés.

Blanc i negre: 0,04108 €
Color: 0,15125 €

Podeu imprimir en blanc i negre a totes les impressores multifuncionals, incloses les de color, però en aquestes caldrà triar-ho prèviament.

Les impressores de color imprimeixen en paper blanc i les impressores b/n en paper reciclat.

És indispensable disposar de saldo suficient en el vostre compte personal. Si no és així el document no s’enviarà ni es guardarà. Per carregar saldo dirigiu-vos als punts de recàrrega o a qualsevol Servei de Reprografia de la Universitat. També podeu comprovar el vostre saldo en els mateixos punts de recàrrega o bé a les mateixes impressores a l’opció “Secure Print”.

Per a més informació consulteu la pàgina Impressió i Reprografia a la UAB.