Impressió, escaneig i fotocòpies

Impressió, escaneig i fotocòpies

A les biblioteques trobareu els equips multifuncionals que funcionen en règim d'autoservei i permeten:

 • escanejar: és gratuït per a tothom en les màquines amb codi PIN
 • copiar o imprimir: només per a les persones vinculades a la UAB

Permet enviar a imprimir documents des de qualsevol dispositiu (ordinador, portàtil, tauleta, mòbil...) o des dels ordinadors de les biblioteques i recuperar-ho a qualsevol impressora multifuncional distribuïda al Campus Bellaterra i al Campus Sabadell.
 

És indispensable disposar de saldo suficient en el vostre compte personal.

Totes les màquines multifuncionals poden imprimir en blanc i negre, incloses les de color, però en aquestes caldrà triar-ho prèviament. Les impressores de color imprimeixen en paper blanc i les impressores b/n en paper reciclat.

El sistema manté els treballs en cua durant 24 hores. A partir d’aquest moment s’esborren i no es podran recuperar.

 

Ordinadors "Punts de consulta" amb "Impressió via web":

 • L’accés a l’ordinador es pot fer amb NIU i contrasenya o compte Gmail. Només accepta documents PDF.
 •  Per imprimir heu de fer servir la web d'impressió impressio.uab.cat i identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. Seleccioneu les preferències d’impressió, adjunteu el document i envieu-lo. 

Ordinadors només amb accés NIU i paraula de pas:

 • Impressora_UAB_Estudiants: Accepta tots els formats d’impressió (pdf, doc, xls...). És la impressora que apareix per defecte. Trieu, si escau, les opcions d’impressió i envieu el document.

 

Podeu imprimir des dels vostres portàtils, mòbils, tauletes, etc. documents en format PDF. Teniu dues opcions:

 • Imprimir via web: aneu a la pàgina impressio.uab.cat i identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. Seleccioneu les preferències del vostre treball, adjunteu el treball a imprimir i envieu-lo.
 • Imprimir via correu-e: envieu un correu-e a l’adreça impressio@uab.cat adjuntant el document a imprimir. Cal fer-ho sempre des del correu-e institucional (nom.cognom@e-campus.uab.cat / nom.cognom@autonoma.cat).

 

Les impressores multifuncionals tenen un port USB on podeu connectar la vostra memòria USB i imprimir els documents en PDF.

 

Podeu recuperar els treballs a qualsevol impressora multifuncional ubicada al Campus Bellaterra i al Campus Sabadell. Consulteu el llistat per conèixer la ubicació dels equips.

Un cop a la màquina, activeu el botó  i introduïu la targeta d’estudiant o identifiqueu-vos amb NIU i contrasenya. A continuació premeu  “Inici de sessió”. Per accedir a totes les funcions premeu el botó .

 • Si imprimiu documents enviats, premeu l’opció “Secure Print”, seleccioneu els treballs de la llista i, si escau, escolliu les opcions d’impressió. A continuació premeu sobre l’opció “Imprimir + Eliminar”.
 • Si imprimiu des d’una memòria USB escolliu l’opció “Fitxers desats”, seleccioneu els documents, les opcions d’impressió i per acabar premeu l’opció “Inici Impressió”.
 • Si voleu fotocopiar premeu l’opció “Còpia”, poseu els originals a la safata i premeu el botó
 • Si voleu escanejar podeu enviar els documents al vostre correu-e prement l’opció “Llegir i enviar” o guardar-los en la vostra memòria USB amb l’opció “Llegir i desar”. Un cop seleccionades les opcions d’impressió, premeu el botó  i tot seguit l’opció “Inici enviament” o “Inici emmagatzemament” per finalitzar el procés.

Blanc i negre: 0,04108 €
Color: 0,15125 €

És indispensable disposar de saldo suficient en el vostre compte personal. En cas contrari, el document no s’enviarà i no es guardarà. Podeu comprovar el vostre saldo en els mateixos punts de recàrrega o bé des de l’opció “Secure Print” de les impressores.

Per carregar saldo podeu fer-ho en els punts de recàrrega, al Servei de Reprografia de la Universitat o fer-ho via web.

Com carregar saldo via web

Accediu a la pàgina impressio.uab.cat/ig/budgetrecharge/index.php, identifiqueu-vos amb NIU i paraula de pas, accepteu termes i condicions i premeu “inici de sessió”.

Seleccioneu “Recàrrega de pressupost”. Introduïu la quantitat desitjada, mínim 3€ fins un màxim de 100€ diaris, i sense decimals. Premeu “Següent”. Introduïu el número de tarja de crèdit, caducitat i codi de seguretat.

Premeu “Pagar”.