Comtec Centre

Comtec

L’espai COMTEC Centre està integrat a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i és d’ús compartit entre la Facultat de Ciències de la Comunicació (Projecte COMTEC) i el Servei de Biblioteques. 

El COMTEC està situat a la planta 2 de la Biblioteca (podeu descarregar-vos el plànol) i està format per un sol espai obert amb tres funcions diferenciades: 

  • Àrea d’experimentació 
  • Àgora 
  • Àrea de creació-coworking.  

L’espai es pot utilitzar en l’horari d’obertura de la Biblioteca. 

Disposa de mobiliari modular i equipament audiovisual específic. Per a més informació consulteu la pàgina d'equipament.

L’ús és per a finalitats acadèmiques i de les biblioteques en el marc de la docència, la recerca i la transferència. Hi tenen cabuda activitats d’innovació docent, experimental, tallers, aprenentatge actiu, conferències, etc. adreçades a la comunitat universitària, docent i no docent. 

Consulteu les condicions d’ús.  

Per a informació i/o reserves adreceu-vos a:  

Ús Contacte
Docència i recerca (COMTEC) Deganat de Ciències de la Comunicació dg.c.comunicacio@uab.cat
Usos no docents i institucionals Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (BCHG)