Programa SICUE
Sol·licituds SICUE
Destinacions SICUE
 Informació seleccionats 2014/15 
Informació seleccionats 2013/14

Informació per als alumnes seleccionats i documentació obligatòria


En data 5 d'abril, es publica el primer llistat de concessió de places del programa SICUE.

En data 20 d'abril, es publica el segon llistat de concessió de places del programa SICUE.

En data 26 d'abril, es publica la relació completa de les sol·licituds admeses amb i sense plaça assignada de la primera i segona volta, així com les sol·licituts en llista d'espera i excloses.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS:

 


ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA:
Totes les persones amb plaça atorgada, heu d’indicar si l’accepteu o no l’accepteu del dia 06 al 11 d'abril per a la primera convocatòria, i del 20 d'abril al 3 de maig per a la segona. En cas de no seguir aquest procediment, la plaça es considerarà com a denegada i es reassignarà posteriorment.
 
CANVIS DE PLAÇA:
Totes aquelles persones que tenen la sol·licitud acceptada però no han aconseguit plaça, o bé no han acceptat la que se'ls ha atorgat, podran presentar una sol·licitud de canvi de plaça a l'Oficina d'Intercanvis del seu Centre entre els dies 12 i 15 d'abril. Podran optar també a les places que s'han atorgat i no hagin estat acceptades.
 

 
CORREU ELECTRÒNIC:
Totes les comunicacions que l’Àrea de Relacions Internacionals fa als estudiants participants en el Programa SICUE, es realitzen a través del correu electrònic institucional de la UAB, per tant us demanem que consulteu el vostre compte de correu UAB. Si no disposeu de la clau d’accés, la podreu recuperar a l'apartat "Gestió de paraules de pas" al web sia.uab.cat.

 
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona