Programa SICUE
Sol·licituds SICUE
Destinacions SICUE
Informació seleccionats 2014/15
 Informació seleccionats 2013/14 

Informació per als alumnes seleccionats i documentació obligatòriaEn data 21 d'abril, es publica el primer llistat de concessió de places del programa SICUE.


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS:


DOSSIER INFORMATIU:

L'Àrea de Relacions Internacionals ha elaborat un dossier informatiu de lectura obligada que us explica, pas a pas, tots els procediments que heu de seguir si sou un dels alumnes amb plaça adjudicada. El podreu descarregar al peu d'aquesta pàgina, juntament amb tots els formularis que podreu necessitar al llarg de la vostra estada. 
 
ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA:
Totes les persones amb plaça atorgada, heu d’indicar si l’accepteu o no l’accepteu del dia 21 al 26 d'abril per a la primera convocatòria, i del 4 a l'14 de maig per a la segona. En cas de no seguir aquest procediment, la plaça es considerarà com a denegada i es reassignarà posteriorment. Consulteu els passos a seguir al dossier informatiu.
 
CANVIS DE PLAÇA:
Totes aquelles persones que tenen la sol·licitud acceptada però no han aconseguit plaça, o bé no han acceptat la que se'ls ha atorgat, podran presentar una sol·licitud de canvi de plaça a l'Oficina d'Intercanvis del seu Centre entre els dies 27 i 30 d'abril. Podran optar també a les places que s'han atorgat i no hagin estat acceptades.
 
ACORD ACADÈMIC:
Atès que el curs 2015/16 serà un any de transició entre titulacions dels plans antics i dels Graus, aconsellem a tots els estudiants que tramitin l'Acord Acadèmic abans de la incorporació a la universitat de destinació. Aquest document haurà d'estar validat pels Coordinadors d'Intercanvi d'ambdues universitats.
Segons la normativa del programa SICUE per al curs 2015/16, els alumnes hauràn de cursar a la universitat de destinació un mínim de 45 crèdits per a estades anuals i de 24 per a les semestrals excepte en el cas d'estar acabant la titulació.
 
CORREU ELECTRÒNIC:
Totes les comunicacions que l’Àrea de Relacions Internacionals fa als estudiants participants en el Programa SICUE, es realitzen a través del correu electrònic institucional de la UAB, per tant us demanem que consulteu el vostre compte de correu UAB. Si no disposeu de la clau d’accés, la podreu recuperar a l'apartat "Gestió de paraules de pas" al web sia.uab.cat.

 
 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona