Programa SICUE
Sol·licituds SICUE
 Destinacions SICUE 
Informació seleccionats 2014/15
Informació seleccionats 2013/14

Destinacions


A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2024/25.

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'origen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE.

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona