Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia

Presentació

El camp de les tècniques de diagnòstic per imatge en cardiologia s'ha ampliat en els darrers anys amb la incorporació de dues modalitats, com són la Cardio-Ressonància Magnètica (CRM) i la Cardio-Tomografia Computaritzada (CTC). Ambdues tècniques son d'ús habitual en radiologia des dels anys 1980, però no havien tingut un paper rellevant en cardiologia fins que el desenvolupament de la tecnologia informàtica ha permès d'escurçar sensiblement els temps d'adquisició d'imatges, un aspecte essencial en el cas d'un òrgan en moviment continu, com es el cor.

Iniciada en els primers anys de la passada dècada dels 90, la CRM va esdevenir en una eina diagnòstica útil en diversos aspectes de la patologia cardíaca, tot i que complementària d'altres exploracions. No obstant, des de que es va demostrar, l'any 2000, el caràcter únic de la informació que proporciona en la caracterització tissular del múscul cardíac amb afectació isquèmica, la tècnica ha assolit un lloc de primer ordre en els processos de diagnòstic cardiològic.


La CTC s'ha introduït més recentment, dins dels anys 2000, però, un cop validada, s'ha adoptat amb més rapidesa que la CRM, probablement perquè també ofereix una informació única, com és l'angiografia coronària no invasiva, que permet evitar en un bon nombre de casos el sondatge de les cavitats cardíaques.

Fa poc s'han emès recomanacions per a la formació de professionals en aquestes tècniques per part de comitès de societats científiques que representen a les especialitats directament implicades. Aquests documents, no obstant, consideren tan sols els aspectes purament tècnics de la pràctica de cada exploració en particular, comptabilitzant en número de casos realitzats el grau de capacitació per a portar a terme personalment l'exploració, però no l'adquisició de coneixements sobre els fonaments fisiopatològics i radiològics ni tampoc la capacitat d'integrar les exploracions en el context clínic.

Per tot això, proposem el present programa de màster de la UAB en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia, que s'estructura -en síntesi- en una sèrie de mòduls teòrics centrats en 3 aspectes: d'una banda, en el coneixement de les bases fisiopatològiques de les malalties cardíaques, les seves manifestacions clíniques i les tècniques de diagnòstic convencionals; d'una altra, en els aspectes radiològics bàsics, físics i de pràctica clínica; i finalment, en la presentació i discussió de casos clínics orientats a aprendre el paper de cada una de les tècniques en el procés diagnòstic cardiològic. Pel que fa als mòduls pràctics, consisteixen en la realització tutoritzada d'exploracions de CRM i de CTC, l'anàlisi de les imatges i l'elaboració de l'informe, tot això utilitzant equipament tecnològic d'alta gama que disposa de les aplicacions adients per a examen cardiovascular.

Està previst realitzar les classes en català, però en el cas que hi hagi alumnes que no l'entenguin, les classes s'impartiran en castellà.

Objectius

- Conèixer la fisiopatologia i la clínica de les malalties cardíaques

- Conèixer les bases físiques de les tècniques de Ressonància Magnètica i de Tomografia Computaritzada aplicades a la Cardiologia

- Conèixer les indicacions clíniques de la CRM i la CTC amb visió crítica respecte d'altres tècniques diagnòstiques

- Dirigir la realització d'estudis de CMR i CTC, analitzar els resultats i elaborar informes de cada una de les proves


- Adquirir criteri sobre la concepció, planificació i desenvolupament de projectes de recerca clínica basats en la CRM i la CTC

Requisits d'accés

- Llicenciatura en Medicina i especialitat en Cardiologia o en Radiologia

Sortides professionals

El Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia pot optar en condicions òptimes a llocs de treball clínics en àrees de Diagnòstic per Imatge, tant de Departaments de Cardiologia com de Radiologia, i tant a nivell de facultatiu de plantilla com de director de la secció.

Contacte

Francisco de Asis Carreras Costa

Telèfon: 935565914

Correu electrònic: fcarreras@santpau.cat

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 5
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2802/10
Preu: 5500 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat d'Imatge Cardíaca. Serveis de Cardiologia i Radiologia. Hospital de Sant Pau / Departamente de Diagnòstic per la Imatge, Clínica Creu Blanca
Dates: del 01/10/2020 al 30/06/2021
Centres responsables:
Departament de Medicina
Centres col·laboradors:
Servei de Cardiologia, Hospital de Sant Pau
Departament de Diagnòstic per la imatge, Clínica Creu Blanca
Servei de Diagnòstic per la imatge, Hospital de Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.