• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2802/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/10/2023
 • Final: 30/06/2024
 • Places: 4
 • Orientació: Professional
 • Preu: 6500 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Unitat d'Imatge Cardíaca. Serveis de Cardiologia i Radiologia. Hospital de Sant Pau / Departamente de Diagnòstic per la Imatge, Clínica Creu Blanca
El camp de les tècniques de diagnòstic per imatge en cardiologia s'ha ampliat en els darrers anys amb la incorporació de dues modalitats, com són la Cardio-Ressonància Magnètica (CRM) i la Cardio-Tomografia Computaritzada (CTC). Ambdues tècniques son d'ús habitual en radiologia des dels anys 1980, però no havien tingut un paper rellevant en cardiologia fins que el desenvolupament de la tecnologia informàtica ha permès d'escurçar sensiblement els temps d'adquisició d'imatges, un aspecte essencial en el cas d'un òrgan en moviment continu, com es el cor.

Iniciada en els primers anys de la passada dècada dels 90, la CRM va esdevenir en una eina diagnòstica útil en diversos aspectes de la patologia cardíaca, tot i que complementària d'altres exploracions. No obstant, des de que es va demostrar, l'any 2000, el caràcter únic de la informació que proporciona en la caracterització tissular del múscul cardíac amb afectació isquèmica, la tècnica ha assolit un lloc de primer ordre en els processos de diagnòstic cardiològic.

La CTC s'ha introduït més recentment, dins dels anys 2000, però, un cop validada, s'ha adoptat amb més rapidesa que la CRM, probablement perquè també ofereix una informació única, com és l'angiografia coronària no invasiva, que permet evitar en un bon nombre de casos el sondatge de les cavitats cardíaques.

Fa poc s'han emès recomanacions per a la formació de professionals en aquestes tècniques per part de comitès de societats científiques que representen a les especialitats directament implicades. Aquests documents, no obstant, consideren tan sols els aspectes purament tècnics de la pràctica de cada exploració en particular, comptabilitzant en número de casos realitzats el grau de capacitació per a portar a terme personalment l'exploració, però no l'adquisició de coneixements sobre els fonaments fisiopatològics i radiològics ni tampoc la capacitat d'integrar les exploracions en el context clínic.

Per tot això, proposem el present programa de màster de la UAB en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia, que s'estructura -en síntesi- en una sèrie de mòduls teòrics centrats en 3 aspectes: d'una banda, en el coneixement de les bases fisiopatològiques de les malalties cardíaques, les seves manifestacions clíniques i les tècniques de diagnòstic convencionals; d'una altra, en els aspectes radiològics bàsics, físics i de pràctica clínica; i finalment, en la presentació i discussió de casos clínics orientats a aprendre el paper de cada una de les tècniques en el procés diagnòstic cardiològic. Pel que fa als mòduls pràctics, consisteixen en la realització tutoritzada d'exploracions de CRM i de CTC, l'anàlisi de les imatges i l'elaboració de l'informe, tot això utilitzant equipament tecnològic d'alta gama que disposa de les aplicacions adients per a examen cardiovascular.

Està previst realitzar les classes en català, però en el cas que hi hagi alumnes que no l'entenguin, les classes s'impartiran en castellà.

Sortides professionals

El Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia pot optar en condicions òptimes a llocs de treball clínics en àrees de Diagnòstic per Imatge, tant de Departaments de Cardiologia com de Radiologia, i tant a nivell de facultatiu de plantilla com de director de la secció.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Departament de Diagnòstic per la imatge, Clínica Creu Blanca
Hospital Sant Joan de Déu

Contacte

Laia Anglí

Més informació

Vols rebre més informació?