Presentació

Màster íntegrament online, destinat a llicenciats en psicologia, biologia i medicina que vulguin ampliar o actualitzar la seva formació i coneixements sobre la biologia dels processos cognitius i el comportament.

IMPORTANT: La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat. La coordinació / direcció de cada programa ha de vetllar perquè els continguts esmentats de pàgines web o enllaços externs sigui conforme amb la informació de la memòria acadèmica degudament aprovada per la UAB.

Objectius

L'objectiu principal del màster és el coneixement de les bases psicobiològiques de les percepcions i les conductes motivades, les emocions, els processos d'aprenentatge i memòria i del llenguatge i la consciència.

Requisits d'accés

Aquest màster es dirigeix preferentment a llicenciats (o titulació equivalent) en Psicologia, Medicina i Biologia, però admet també a llicenciats universitaris en qualsevol disciplina de ciències de la salut, socials o humanes, previa consulta amb el coordinador acadèmic.

Sortides professionals

Són les pròpies de la psicologia, la biologia i la medicina en l'àmbit específic de les neurociències.

Contacte

Marta Montolio Rusiñol

Telèfon: 932478188

Correu electrònic: mmontolio@viguera.com

Web: http://www.ineurocampus.com/master-en-psicobiologia-y-neurociencia-cognitiva.html

Màster propi UAB

14a Edició
Places: 100
Orientació: Acadèmica
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1725/14
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: online
Dates: del 14/09/2020 al 12/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut de Neurociències
Centres col·laboradors:
Viguera Editores, SL
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Títol que s'obté:
Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.