Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva

Proporcionar coneixements actualitzats perquè l'alumne aprengui com el cervell organitza i controla els processos mentals i el comportament

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1725/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 18/09/2023
 • Final: 04/08/2024
 • Places: 100
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: online

S'analitza la naturalesa de la ment i la seva relació amb el cervell, com percebem el món gràcies als diferents sentits i com responem a ell gràcies als processos motors. Els processos motivacionals, com la son, la fam, la set i el sexe tenen una especial consideració.

Un bloc temàtic molt important i extens es refereix als processos de la intel·ligència, tractant per tant els mecanismes cerebrals i de control de l'atenció, les emocions i els sentiments i l'aprenentatge i la memòria. Com el cervell aprèn, recorda i oblida és un tema d'especial consideració, com ho és també tot el relacionat amb el llenguatge i la comunicació humana.

Però el màster també inclou apartats d'evolució del cervell i la conducta humana, la genètica del comportament, avaluació neuropsicològica, neuroimatges dels processos mentals i neuroprotecció cognitiva. D'aquesta manera, el màster contempla totes les facetes de la ment i el comportament humà, un coneixement extraordinàriament valuós per a l'aplicació pràctica en qualsevol especialitat o exercici professional, tant del món de les ciències com del món social i de les lletres.

Sortides professionals

Són les pròpies de la psicologia, la biologia i la medicina en l'àmbit específic de les neurociències.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut de Neurociències

Centres col·laboradors

Viguera Editores, SL
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Contacte

Marta Montolio Rusiñol

Telèfon: 932478188

Informació addicional

http://www.ineurocampus.com/master-en-psicobiologia-y-neurociencia-cognitiva.html

Més informació

Vols rebre més informació?