• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2789/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 69 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 30/01/2023
 • Places: 15
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 4830 €
 • Preu especial 4347 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium +
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El Màster en Periodisme literari, Comunicació i Humanitats –alhora acadèmic i professional es proposa complementar i aprofundir la indispensable formació humanística que tant els estudiants de Periodisme com els de Comunicació Audiovisual adquireixen en el curs dels respectius graus, i alhora fer convergir aquesta formació en l'especialització en ‘Periodisme Literari’, adreçada als estudiants que vulguin especialitzar-se en el coneixement, la recerca i la praxi del periodisme literari de qualitat, així com de les seves modalitats veïnes, fictícies i factícies. La proposta que presentem suposa, de fet, la refundació d'un màster ja existent des de fa tres cursos acadèmics, el de ‘Comunicació, Periodisme i Humanitats’, la qual s'explica perquè l'experiència acumulada aconsella perfilar amb més precisió tant el camp temàtic que el màster abasta com el tipus d'estudiants als quals s'adreça.

A més a més, el Màster es proposa oferir una formació de postgrau de qualitat a aquells estudiants de ciències humanes i de ciències socials que vulguin establir ponts entre la seva formació d'origen i la problemàtica inherent al camp comunicatiu, així com adquirir els coneixements i desenvolupar les aptituds pròpies de cadascuna de les especialitats proposades.

Sortides professionals

- Exercici del periodisme especialitzat en l'elaboració d'informació complexa per a tota mena d'empreses informatives: premsa diària d'abast nacional, regional o local-comarcal; periodisme audiovisual; premsa periòdica (revistes, suplements, magazins) d'informació general o especialitzada; nous suports i canals multimediàtics: paper convencional, digital (web 2.0, xarxes socials, multi-plataformes, etcètera).

- Exercici de la comunicació audiovisual creativa en productores i empreses informatives del sector de l'audiovisual (també televisions nacionals o locals i web 2.0): des de periodistes fins a guionistes, passant per directors o ajudants de rodatge, productors, etcètera.

- Periodistes en suport escrit i audiovisual especialitzats en comunicació cultural i literària per a empreses comunicatives del sector, ja siguin periodístiques o en gabinets de comunicació d'editorials, productores, etcètera.

- Docents per a secundària o per a la formació universitària especialitzats en el periodisme o la comunicació audiovisual.

- Especialistes en les noves modalitats de comunicació en xarxa, capaços de vincular el coneixement i el conreu de les grans narratives clàssiques amb els nous formats i procediments de la cultura digital.

Pràctiques

Existeix la possibilitat de fer pràctiques opcionals no curriculars. Aquestes pràctiques que no estan garantides, dependran de la disponibilitat llocs per realitzar-les.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Contacte

Gemma Casamajó

Telèfon: 699471284

Vols rebre més informació?