• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2554/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 30/09/2024
 • Final: 31/07/2025
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 8400 €
 • Idioma de docència: Castellà (75%), Anglès (25%)
 • Lloc: Unitat Docent del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Es tracta d'un programa docent i professional en medicina reproductiva. Els canvis de model de vida en el món occidental han provocat un augment molt considerable de l'esterilitat i del nombre de tècniques de reproducció assistida. Aproximadament un 20% de les parelles tindran un problema d'infertilitat, un 40% degut a motius femenins, un 40% a motius masculins i un 20% per causes mixtes. Una de las causes més importants d'esterilitat, en els països occidentals és el retard de la concepció per part dels homes i dones, el qual està directament relacionat amb la probabilitat d'embaràs.

El tractament de l'esterilitat es basa en una terapèutica específica en funció del diagnòstic i fonamentalment en les tècniques de reproducció assistida, les quals requereixen d'un entrenament i qualificació molt elevats. D'acord amb la Societat Espanyola de Fertilitat existeixen a Espanya 190 Centres de Reproducció Assistida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Concretament a Barcelona es troben el 15% del total. El camp de la reproducció Humana és l'àmbit de la ginecologia i de la biologia on més es publica en revistes d'IF en aquestes últimes dècades. Estan situades quasi totes les revistes de reproducció humana en el primer quartil de la especialitat.

Sortides professionals

- L'alumnat tindrà coneixement de les tècniques de reproducció assistida, en el context d'una unitat o centre de reproducció humana. Actualment, l'aplicació d'aquestes tècniques representa un avenç evident en l'especialitat que repercutirà en una millor actuació davant dels pacients.
- L'alumnat estarà format d'una forma més competent en els procediments metodològics, d'investigació i de comunicació.
- L'alumnat tindrà més possibilitats d'adquirir llocs de treball com a especialistes en reproducció en centres hospitalaris, unitats de esterilitat i centres de reproducció assistida.

Pràctiques

Els centres de pràctiques són:
- Centres de ALMER, Centres acreditats pel departament de Salut de la Generalitat per realitzar Reproducció Humana Assistida
- Fertty de Barcelona
- Centro Internacional de Reproducción Humana Asistida de Barcelona S.L (CIRHAB)

Beques i ajuts

Aquest màster és reconegut i avalat per la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF). La SEF convoca beques destinades a ajuts per la matriculació només dels estudis avalats per aquesta Societat. Les bases per sol·licitar l'ajut les trobareu a la pàgina web de la SEF: www.sefertilidad.net .

Interuniversitari

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Contacte

Mari Carmen Valero Rodríguez

Telèfon: 935868695

Més informació

Vols rebre més informació?