Presentació

El Màster d’Infermeria Quirúrgica té com a objectiu principal la capacitació en competències genèriques i específiques per tenir cura experta de les persones que se sotmeten a un procés quirúrgic. Per fer-ho, comptem amb el recurs de professionals experts en recursos d'aprenentatge i en formació pràctica. També, el dos complexos hospitalari de nivell III, on s'hi atenen patologies de màxima complexitat. En ells s'hi desenvolupen totes les especialitats quirúrgiques amb un alt nivell científic, tecnològic i humanístic.

Per l'assoliment d'aquests objectius, aquest Màster, necessita i compta amb el compromís i la implicació dels professionals d'infermeria de les unitats assistencials quirúrgiques. Són aquests professionals els que, amb la continuada formació i la pràctica professional que diàriament desenvolupen, han aconseguit el nivell d'expertesa necessària que els permet donar resposta a les necessitats acadèmiques del col•lectiu professional.


Aquest Màster és professionalitzador i és per aquest motiu que l'equip docent està format, en gran part, per infermeres expertes en els processos quirúrgics que han anat adquirint competència a mesura que han hagut d'assumir responsabilitats i resoldre problemes.

L'amplitud i l'especificitat de coneixements que comporten els tractaments quirúrgics, fa necessària la formació postgraduada per poder cobrir les necessitats acadèmiques i laborals d'una formació adient a les demandes de la societat actual.

Finalment ressaltar que aquest Màster és fruït i continuació del Postgrau d'Infermeria Quirúrgica que s’ha vingut realitzant de manera continuada al llarg de 19 edicions.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Màster és proporcionar una formació específica que permeti l'adquisició de les competències necessàries per liderar les funcions de la infermeria en l'àrea quirúrgica.

Més específicament:

- Propiciar l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds necessàries per tenir cura, de manera integral, del pacient quirúrgic.


- Proporcionar una visió amplia de tots els components de l'àrea quirúrgica i la interrelació entre els diferents serveis que la configuren.

- Desenvolupar habilitats, destreses i actituds que permetin ser competent i evolucionar com a professional expert del bloc quirúrgic.

- Donar a conèixer els avenços tecnològics que es donen en l'ampli camp de la cirurgia.

- Facilitar que desenvolupi correctament la seva pràctica professional en l'equip interdisciplinari del bloc quirúrgic.

- Ajudar l'estudiant a ser autònom en la presa de decisions en situacions que comporten risc per la vida de les persones ateses a l'àrea quirúrgica.

Requisits d'accés

- Diplomatura d'Infermeria

Sortides professionals

Infermeria del bloc quirúrgic en els diferents àmbits d'especialitats assistencials de nivell II i III.

Contacte

Axel Mora Sabanes

Telèfon: 93 489 4224

Correu electrònic: postgrau.infermeria.quirurgica@uab.cat

Web: http://iquirurgica.uab.cat

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

6a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3331/6
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent Vall d'Hebron. UD Germans Trias i Pujol; Hospital Universitari J Trueta, Hospital San Rafael
Dates: del 01/10/2019 al 28/09/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament d'Infermeria
Centres col·laboradors:
Hospital de la Vall d'Hebron
Hospital Josep Trueta
Títol que s'obté:
Màster en Infermeria Quirúrgica Postgrau en Infermeria Quirúrgica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.