Presentació

La cirurgia esdevé un component essencial en l'assistència sanitària. Sovint el tractament quirúrgic és l'únic que pot mitigar discapacitats i reduir el risc per afeccions comuns.

En aquest context, la infermera, dintre de l'equip quirúrgic, juga un paper fonamental en la contribució a l'èxit de la cirurgia i per tant a la recuperació del pacient. Però per a què la infermera pugui dur aquest paper necessita d'una formació concreta, planificada, adaptada als nous temps que doni al professional les competències especifiques per tal de tenir cura del malalt quirúrgic en el seu procés perioperatori amb criteris de qualitat i seguretat.

La infermera en l'àmbit quirúrgic porta cent anys documentats al costat del malalt acompanyant-lo i proporcionant-li cures. El seu paper evidentment ha anat evolucionant, adquirint cos de forma paral·lela a l'evolució de la professió infermera i de la cirurgia.


Assolim la definició de l'AORN de la Infermera Perioperatòria com aquella infermera que acompanya al malalt quirúrgic al llarg de tot el procés perioperatori (preoperatori, transoperatori i postoperatori) d'una intervenció quirúrgica o un procés invasiu amb l'objectiu fonamental centrat en la seguretat del malalt quirúrgic amb quatre dominis:
- L'habilitat en la creació i manteniment d'un entorn físic segur
- L'habilitat en la creació i manteniment de la seguretat fisiològica
- L'habilitat en l'aprenenatge del maneig del procés quirúrgic per part del malalt i la seva família
- L'habilitat en el manteniment dels dret i valors del malalt quirúrgic com a individu.

Tots els coneixements teòrics i pràctics s'estructuren al voltant d'aquests quatre eixos fonamentals i essencials per a l'execució amb responsabilitat dels rols i funcions infermeres en l'ambit perioperatori.

Objectius

- Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit perioperatori per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització de l'equip infermer en l'àrea quirúrgica i a l'hora fer un bon ús dels recursos i coneixements

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres tenint en compte les necessitats del pacient quirúrgic i la seva família


- Demostrar actitud i habilitat adequades en l'execució de tècniques i procediments per donar atenció al malalt quirúrgic amb criteris de responsabilitat i seguretat

- Desenvolupar els rols específics d'instrumentació, coordinació i cures al malalt en procés d'anestèsia

Requisits d'accés

- Diplomats en infermeria que volen desenvolupar la seva activitat laboral com a infermers-eres dins l'àrea quirúrgica.

- Diplomats en infermeria que ja estan desenvolupant activitats com a infermers-eres en unitats quirúrgiques i de reanimació i que expressen les seves carències formatives.

- Interès per la professionalització en el camp de la infermeria perioperatòria.

- Disposició per a realitzar treball amb professionals que integren l'equip de les unitats/serveis quirúrgics.

- Interès per l'anàlisi i la reflexió de les pràctiques actuals de la infermeria perioperatòria per tal de realitzar propostes i participar en la millora de qualitat de l'atenció al malalt quirúrgic.

Sortides professionals

- Formar part d'equips quirúrgics, per a intervencions quirúrgiques o altres procediments invasius
- Liderar consultes d'infermeria que ofereixen cures integrals als malalts quirúrgics
- Servei esterilització
- Unitats d'ingrés i recuperació de l'anestèsia de malalt amb ingrés hospitalari o CMA

Contacte

Beatriz Campillo Zaragoza

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Màster propi UAB

13a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 1822/13
Preu: 4200 ¤
Preu especial: 3780¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, C. Sant Antoni M. Claret, 167 (Barcelona)
Dates: del 28/09/2020 al 30/05/2021
Idioma de docència:
Català (75%), Castellà (25%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Infermeria Perioperatòria

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.