Presentació

El càncer és un problema de salut present en totes les societats i conegut des de l'antiguitat. Per la seva incidència i prevalença en la població és un dels problemes de salut prioritaris de les Polítiques de Salut.

Les malalties oncològiques i el repte que suposen per a la societat, fa necessària la implicació de tots els nivells i àmbits assistencials per la seva prevenció, diagnòstic i tractament. Calen estratègies globals i coordinades en el sistema sanitari. Alhora, plantegen un cost social i sanitari molt elevat.

L'informe mundial sobre el càncer refereix que, aquest, ha passat a ser un important problema de salut pública en els països en desenvolupament igualant l'efecte que té en els països industrialitzats. Segons aquest mateix informe, l'incidència del càncer podria augmentar en un 50% fins l'any 2020, això representaria uns 15 milions de nous casos. És a dir, el càncer presenta una tendència a l'alça.


L'atenció al càncer té un component important d'atenció d'alta especialització, tan pel que fa a la incorporació de noves tecnologies diagnostiques, com poden ser el PET/TC o els estudis citogènics i moleculars, com en la gestió de casos, continuïtat assistencial, suport psicosocial i emocional al pacient i el seu entorn. És per aquest motiu que la cura de la persona amb càncer precisa de professionals experts i implicats en totes les fases del procés.

En aquesta línia, el paper de la infermeria oncològica, ha anat evolucionant, ampliant el cos de coneixements de manera paral·lela a l'evolució de la professió infermera i dels avenços tecnològics, instrumental, coneixement dels factors de risc i de l'educació sanitària, així com, la importància dels coneixements referents a la relació d'ajut i al suport emocional com a eina d'atenció al malalt i la família.

Considerem necessari mantenir la proposta del Màster d'infermeria oncològica, degut a la necessitat de formació, a l'augment de la demanda amb respecte a l'oferta dins del nostre programa Màster i per l'accés que té l'alumnat en l'àmbit laboral una vegada cursa la formació.

Objectius

- Definir i analitzar les responsabilitats especifiques de la infermera en l'àmbit de la oncologia per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització i direcció de l'equip infermer.

- Dissenyar i aplicar plans de cures infermeres al malalt i família en el camp clínic del servei d'oncologia integrant els coneixements, habilitats i actituds adquirides durant la seva formació especialitzada.


- Demostrar habilitat en l'aplicació dels tractaments terapèutics i/o farmacològics, tècniques diagnòstiques i els procediments tecnològics per actuar amb responsabilitat i garantir la seguretat del pacient.

- Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt- família i equip de salut, així com en estratègies de gestió emocional en les diferents etapes del procés de la malaltia.

- Desenvolupar la capacitat d'autoformació i recerca contínua en l'àrea oncològica per actuar amb autonomia i aplicar cures basades en l'evidència científica.

Requisits d'accés

Títol universitari en infermeria (oficial / homologat).

Sortides professionals

- Formar part d'equips del servei d'oncologia: unitats d'hospitalització, hospitals de dia, consultes externes.
- Liderar l'atenció d'infermeria com persona clau en totes les etapes del procés oncològic (atenció primària, secundaria, terciària).
- Gestionar la continuïtat assistencial al llarg de tot el traçat de la malaltia.
- Liderar consultes d'infermera experta en atenció al malalt oncològic.

Contacte

Adelaida Ramos Fernandez

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Màster propi UAB

12a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2403/12
Preu: 3800 ¤
Preu especial: 3420¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau, C. Sant Antoni M. Claret 167, 08025 Barcelona - Horari pràctiques: Matí i/o tarda
Dates: del 15/09/2020 al 22/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Infermeria Oncològica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.