Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Secretaria Escola Universitària d'Infermeria de l'HSCSP

Requisits d'accés

Títol universitari en infermeria (oficial / homologat).

Criteris de selecció

- Carta de sol.licitud fent constar el motiu per dur a terme la formació (motivació).
- Experiència professional en l'àmbit general (experiència prèvia).
- Haver estat estudiant de l'EUI Sant Pau (fidelització).
- Demanda de la sol.licitud d'accés per segon o tercer any consecutiu (fidelització externa).
- Compromís de l'egressat en el compliment total del programa (responsabilitat envers la formació).

Vols rebre més informació?