Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Presentació

Les malalties no transmissibles, registren el 48% de la mortalitat a nivell mundial, essent-ne les malalties cardiovasculars el principal factor. Segons dades de l'OMS es calcula que l’any 2012 van morir, per patologies cardiovasculars, 17,5 milions de persones; això representa un 31% de totes les morts registrades en el món: 7,4 milions van ser per cardiopatia coronària i 6,7 milions per accident vascular cerebral. Si no es corregeix la tendència, es calcula que en el 2030 morin 55 milions de persones per malalties no transmissibles de les quals la patologia cardiovascular continuarà essent la principal causa de mort.

De igual manera, a Catalunya les malalties de l'aparell circulatori constitueixen la primera causa de mort en totes les regions sanitàries, amb una taxa global bruta de 241,2 defuncions per 100.000 habitants, i han constituït el 27,9% de totes les morts (el 30,3% en les dones i el 25,5% en els homes). La mortalitat per malaltia cardiovascular augmenta amb l'edat i és la primera a partir dels 74 anys en les dones i dels 84 anys en els homes.


D'altra banda, el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 estableix com a objectius de salut i reducció de desigualtats en l'horitzó 2020, reduir en un 20% la taxa de mortalitat per malalties de l'aparell circulatori i reduir en un 15% la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor.

Els coneixements científics demostren que les malalties cardiovasculars es poden reduir si s'estableixen mesures preventives i curatives. Mesures fonamentades en la millor evidencia disponible, que han de ser aplicades des del coneixement i del saber fer dels professionals sanitaris, tant per a l'aplicació de les mateixes com per a l'empoderament de les persones i les comunitats.

L'Escola Universitària d’Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona ve oferint el postgrau en Atenció d'Infermeria a persones amb problemes cardíacsdesde fa més de 21 anys, i des del 2009, en el context de transformació de l'EEES, com a Màster en Atenció d'Infermeria a persones amb problemes cardíacs la qual cosa ens dóna una tradició i una expertesa en l'àmbit de la formació específica de professionals en les cures al malalt cardíac.

Presentem la proposta del nou Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars, que reestructura i actualitza els continguts del màster ofertat anteriorment. La nova proposta del Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars és un repte que agafem amb responsabilitat i respecte, a on es potencien aspectes relacionat amb l'excel·lència i eficiència assistencial en la medicina avançada en cardiologia.

Pretén contribuir a donar resposta en les noves demandes de salut específiques en les malalties cardiovasculars de la nostra societat i a les necessitats formatives dins de l'àmbit de la infermeria cardiològica.

Objectius

OBJECTIU GENERAL:
Contribuir a la formació d'infermeres/ers especialitzats en infermeria cardiològica ajudant-los a adquirir coneixements i a desenvolupar una major capacitat d'anàlisi, judici crític, sentit ètic i humà que els permeti actuar amb expertesa en totes les etapes del procés, en el desenvolupament de les funcions pròpies per l'atenció integral de les persones amb patologia cardíaca i les seves famílies.


OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Desenvolupar rols específics d’infermera experta en cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars en els diferents entorns de cuidatges.
- Identificar les responsabilitats de la infermera en l'equip de salut intra i interdisciplinari per actuar amb eficiència i eficàcia en l'organització de l'equip infermer i a l'hora contribuir a fer un bon ús dels recursos i coneixements.
- Gestionar i coordinar l'atenció de la persona i la família en totes les etapes del procés d'alteració cardiovascular.
- Liderar la planificació i el desenvolupament de models d'intervenció infermers per fomentar l'atenció integral de les persones amb patologia cardiovascular i les seves famílies.
- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres per al malalt cardíovascular en situacions complexes tenint en compte les necessitats del pacient i la seva família, utilitzant l'evidencia científica en la programació d'activitats especifiques i individualitzades.
- Demostrar els coneixements i habilitats avançades per al desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques clíniques necessaris per atendre al pacient cardíac amb criteris de qualitat i seguretat.
- Avaluar l'evidencia científica i analitzar les recomanacions en relació a prevenció de riscos, cures, tractament, educació sanitària i autogestió de la salut en l'entorn del malalt amb patologia cardiovascular i la família.
- Innovar en cures, gestió i recerca centrada en el malalt cardiovascular.

Requisits d'accés

- Títol universitari en infermeria (oficial/homologat).
- Diplomats / Graduats en infermeria.

Sortides professionals

La integració de les competències generals i específiques, capaciten l'estudiant per:

- Formar part d'equips del servei de cardiologia.

- Liderar consultes d’infermeria que ofereixen cures integrals centrades als malalts amb problemes cardíacs i a les seves famílies (educació en hàbits saludables i en la gestió de la malaltia, manipulació i cura de ferides, administració i gestió del règim terapèutic, control dels signes vitals i manifestacions d’alerta, seguiment i acompanyament del procés patològic).

Contacte

Maria Teresa Ricart Basagaña

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Màster propi UAB

11a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2217/11
Preu: 3800 ¤
Preu especial: 3420¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona
Dates: del 14/09/2020 al 14/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.