• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2598/20
 • 20a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 09/09/2024
 • Final: 30/09/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5580 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Casa de la Convalescència (Barcelona), Facultat Ciències de la Comunicació (Campus UAB), Aules AT/Group BCN
L'edició de llibres i publicacions periòdiques és un dels pilars clau i originals de la indústria cultural. Un camp professional complex que combina tècniques de moltes especialitats vinculades al món de la comunicació.

El Màster en Edició de la UAB té per objecte la formació teoricopràctica de futurs professionals que treballaran al món editorial. Aquesta indústria del llibre viu, ineludiblement, temps d'evolució constant, per la qual cosa necessita per al desenvolupament de la preparació acadèmica, del talent, del coneixement i de les noves habilitats tecnològiques, sense oblidar les tècniques tradicionals i estètiques, històricament presents al sector des de fa segles.

Amb un enfocament realista, el Màster es diferencia d'altres de similars en el seu àmbit per la importància que concedeix el programa d'estudis a aspectes essencials de la professió editorial i per l'interès preferent que atorga al fet que cada alumne pugui fer pràctiques formatives al sector. En el Màster conflueixen didàcticament universitat i empresa: l'ensenyament a les aules i l'aprenentatge a les empreses editorials.

L'apuntat anteriorment se sustenta tant en l'experiència acadèmica contrastada dels seus responsables universitaris i dels seus professors, tots reconeguts professionals del món de l'edició. Els uns i els altres, més la pròpia planificació del curs, proporcionen una formació de bases sòlides, competència tècnica i perspectiva cultural-editorial.

Amb això es garanteix als alumnes una visió global de l'edició (des de la idea de l'obra-manuscrit a la seva publicació i venda), així com el poder introduir-los en especialitats (oficis) el coneixement teòric-pràctic dels quals obre les portes a llocs de treball en editorials ja establertes o en la creació de nous projectes o segells independents.

Són nombrosos els alumnes -si s'observa l'historial de les divuit edicions del Màster- que ja treballen a les empreses editorials més diverses, tantd'Espanya com en altres països d'Europa i d'Amèrica, el mateix en departaments culturals com en agències informatives i oficines de premsa.

Amb un alt posicionament a l'àmbit universitari i la indústria editorial, el Màster en Edició de la UAB ha esdevingut tot un referent de l'actual panorama acadèmic i professional de l'entorn cultural hispà. Ja no només és conegut i valorat satisfactòriament (28 alumnes de mitjana a cada curs) a Barcelona, Catalunya i la resta d'Espanya; també perquè el coneixement educatiu que aporta ho estimen a tot Hispanoamèrica (inclosos el Brasil i els EUA) i en països de la Unió Europea com França, Itàlia, Grècia, Alemanya, Eslovènia, etc. Tant és així que, pel seu nombre d'alumnes estrangers, se li podria començar a considerar Màster Internacional en Edició de la UAB.

La totalitat dels estudiants que cursen el Màster realitzen pràctiques a empreses regulades mitjançant un conveni entre la UAB i la indústria del sector de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Fins i tot, molts fan pràctiques extracurriculars als segells o empreses editorials on han dut a terme les curriculars.

Cal dir, a més, que al voltant del 15% dels estudiants han estat contractats a les empreses on van realitzar les seves pràctiques, encara en períodes de crisi, cosa que indica que el grau d'integració laboral en el camp cultural-editorial dels antics alumnes és satisfactori.

Cal indicar, finalment, com a idea primigènia de quan va començar la seva posada en marxa, allà l'any 2004, que el Màster en Edició de la UAB s'adreça preferentment a graduats, llicenciats i diplomats universitaris en especialitats d'humanitats, ciències socials i afins que vulguin orientar la seva carrera professional a l'àmbit editorial-cultural tant de llibres com de publicacions periòdiques en qualsevol suport.


Sortides professionals - Editor de llibres i publicacions periòdiques.
- Especialista en disseny editorial i composició tipogràfica.
- Tècnic en producció digital de llibres.
- Cap de redacció en el món editorial, la premsa i mitjans digitals.
- Activitats 'freelance' característiques del sector: lector, corrector, editor 'art large', editor digital.
- Llibreter amb formació específica.
- Agent literari.
- Creació i manteniment de pàgines web, blogs i RSS.
- Assessor editorial en plataformes digitals.

Pràctiques

- L'estudiant amb aquest programa es relacionarà amb editors, companys que desenvolupen diferents tasques i aprendrà, en viu, els diferents oficis i sabrà afrontar petits o grans problemes editorials.

- Practicarà les diferents feines del sector editorial, segons el pla formatiu de les pràctiques definit per l'empresa col.laboradora.

- Realitzarà activitats directament relacionades amb l'edició en empreses del sector, sota la tutoria o la supervisió d'un membre de l'editorial col.laboradora.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Filosofia i Lletres
Departament de Filologia Espanyola

Contacte

Catalina Bohórquez Mendoza

Telèfon: 653197731

Informació addicional

http://masterenedicion.com/

Més informació

Vols rebre més informació?