Presentació

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que incorpora les últimes aplicacions informàtiques.
La Criminalística o ciències forenses és el conjunt de disciplines que té com a objectiu la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.
El programa del Màster en Criminalística, de vocació professionalitzadora, incideix especialment en tot tipus de casos pràctics, tant d'actualitat com específicament seleccionats, per tal d'introduir a l'estudiant en l'experiència real de la criminalística i capacitar-lo per emetre informes d'orientació en la investigació criminal.

El Màster en Criminalística (70 ECTS) consta de dos postgraus, que es poden cursar individualment:

- Postgrau en Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses.
- Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal, amb dues especialitzacions per triar: Conseller en Ciències Forenses i Documentoscòpia, i Perícia Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial.
Per obtenir el títol de màster és necessari fer els dos i el Treball Final de Màster.

Metodologia:
L'estudiant realitzarà les següents activitats -50% del programa-, amb tutorització docent:
- Sessions en diversos laboratoris especialitzats amb tecnologia avançada.
- Anàlisi de casos actuals i de casos seleccionats.
- Preparació d'informes d'orientació de recerca criminal.

Recursos d'aprenentatge:
- Seguiment per part de la direcció del màster per oferir suport i assegurar l'evolució de l'estudiant.
- Accés a l'aula virtual, on l'estudiant podrà trobar disponibles els casos i altres documents del màster.

Objectius

- Proporcionar coneixement de sistemes d'infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l'actuació pericial.
- Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
- Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits: jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d'ofici, per designació judicial i matèries criminalístiques, de policia científica i intel·ligència criminal.

- Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de grau, llicenciatura, diplomatura universitària o equivalent.

Perfil d'ingrés:
Dirigit a persones vinculades als següents col·lectius professionals i àmbits del coneixement:
- Cossos policials, seguretat pública, prevenció i seguretat.
- Peritatge judicial, judicatura, administració de justícia, notariat.
- Assegurances, auditoria.
- Criminologia, investigació privada.
- Medicina, química, biologia.
- Periodisme, lingüística, informàtica, enginyeria.

Sortides professionals

- Assessoria i consultoria per a empreses i organitzacions en matèria criminalística.
- Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques.
- Estudis de recerca cientificotècnica per al desenvolupament de mètodes o dispositius per a la identificació, l'anàlisi i la interpretació de proves, entre altres.
- Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part en grafística, grafoanàlisi, documentoscòpia, inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologia, etc.
- Informes pericials: elaboració d'informes, contra-informes i meta-anàlisis en les especialitats forenses.
- Formació.
- Comunicació.

La superació del màster suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, inclosos tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Màster propi UAB

15a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 1487/15
Preu: 5180 ¤
Preu especial: 4662¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 4921¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalescència, C/ Sant Antoni Maria Claret 171, Barcelona
Dates: del 23/01/2021 al 05/11/2022
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Màster en Criminalística. Especialitat Conseller en Ciències Forenses. Màster en Criminalística. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Diploma de postgrau Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Conseller en Ciències Forenses Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.