Presentació

La criminalística o ciències forenses les definim com el conjunt de disciplines on l'objecte comú és el de la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.

Qualsevol ciència es converteix en forense en el moment que serveix al procediment judicial, però cal adaptar les tècniques específiques a la finalitat d'investigació i judicial de la prova, aquest és el motiu de preparar aquest programa, on es pretén formar professionals en Criminalística com una titulació reconeguda per la universitat, per tal de donar una acreditació acadèmica superior de manera que els professionals titulats puguin gaudir d'aquest reconeixement universitari en les seves actuacions tant a nivell particular com judicial al servei dels Tribunals de Justícia, mitjançant les tècniques més avançades d'aquestes especialitats.


En aquest programa eminentment professional s'incideix especialment en tot tipus de casos pràctics, de vivència actual i també d'altres seleccionats especialment per a la major i més ràpida assimilació de l'alumne, introduint-lo des de l'inici en l'experiència real de la criminalística i atorgant-li una capacitat per a poder emetre informes d'orientació en la investigació criminal, específics d'identificació o propis de l'àrea de procedència de l'alumne.

Aquest programa està preparat per a dirigir-se més enllà de la clàssica criminalística i constitueix una resposta a la necessitat actual d'una formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses incorporant les darreres aplicacions informàtiques.

Especialment dissenyat per a facilitar una instrucció superior i eminentment pràctica en les especialitats forenses proporcionant el coneixement i l'ús de sistemes d'infoanàlisi que perfeccionen i agiliten l'actuació pericial, és per això que la meitat de les hores del curs s'impartiran en Laboratoris especialitzats amb l'objecte de que l'alumne es familiaritzi amb les noves tecnologies.

Aquest programa va dirigit a tota persona vinculada a les àrees de la seguretat pública i judicial o bé altres titulats universitaris que vulguin especialitzar-se en les citades tècniques criminalístiques per poder intervenir professionalment davant dels tribunals de justícia.

Objectius

Capacitar i formar alumnes per treballar conjuntament amb el Departament de Justícia i ser designat pels Jutjats i Tribunals com a Criminalista i Pèrit Judicial per actuar com a tal , amb capacitat per recopilar proves i recollir-les en informes pericials i defensar-los en els processos judicials,integrant recursos i sumant mètodes i tècniques (Investigació lofoscòpica i balística, Enginyeria i Tècniques avançades de les ciències forenses ) per arribar a un dictamen global combinat.


Especialitzar també en els temes de documentologia forense o documentoscòpia i específicament en assumptes on es pugui discutir un possible plagi, coneixent els principis de la propietat intel.lectual i industrial, i realittzant el dictamen documentoscòpic de documents impresos, marques i patents

Capacitar per a la Investigació lofoscòpica i balística , aplicant la Enginyeria i Tècniques avançades de les ciències forenses, utilitzant les capacitats dels Laboratoris Tecnològics:Fotografia i vídeo, Balística-Traces Instrumentals, grafoanàlisi i perícia cal.ligràfica judicial, Biomètrics, informàtica forense

Aplicar una direcció per Objectius (DPO), i tenir els conceptes bàsics per a gestionar la pròpia carrera professional.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de Grau, llicenciat, diplomat universitari o equivalent.

El perfil d'estudiants és el de Membres de la Seguretat Pública, Criminalistes, Detectius, Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels Registres Públics, Corredors de Comerç, Professors, Biòlegs, Químics, Pèrits Judicials titulats, Responsables i especialistes de la Seguretat Privada, Informàtics, lingüistes.

Sortides professionals

- Activitat professional de criminalista per designació de part legítima en procediments judicials en les temàtiques d'inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologia i altres àmbits de les ciències forenses que no estiguin especialment acotats a altres titulacions específiques.

- Orientació criminalística per institucions o entitats, valoració de procediments, metodologia, informes en l'àmbit general de la criminalística i el propi específic que el titulat estigui capacitat.

- Activitat professional de criminalista expert en investigació documental física i virtual, en falsedat i imitació de documents, plagis.

- Tasques d'especialista en documentoscòpia en la vessant de perícia judicial en propietat intel·lectual i industrial per designació de part legítima en procediments judicials.

- Participació pel torn d'ofici i llistats de designació judicial com a perit judicial en propietat intel·lectual i industrial en la categoria professional de màster, en procediments judicials.

- Realització de dictàmens o certificacions prejudicials o extrajudicials, col·laboració amb institucions, organismes públics o privats, col·legis professionals, empreses i entitats per combatre el frau en propietat intel·lectual i industrial.

L'alumne/a que ha superat aquest programa, aconsegueix el reconeixement per part de les associacions professionals en conveni amb l'Instituto de Ciencias del Grafismo i el Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats pels alumnes dels programes proposats pel ICG (torn d'ofici judicial, borsa de treball, descomptes, etc.).

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-i-postgraus-1345721301743.html

Màster propi UAB

13a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 1487/13
Preu: 4620 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalescència, C/ Sant Antoni Maria Claret 171, Barcelona
Dates: del 13/01/2019 al 07/11/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Màster en Criminalística. Especialitat Conseller en Ciències Forenses. Màster en Criminalística. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Diploma de postgrau Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Conseller en Ciències Forenses Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial