Màster en Criminalística

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que habilita per exercir com a perit per designació judicial i en l'àmbit de la intel·ligència criminal

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1487/16
 • 16a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 22/01/2022
 • Final: 11/11/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5180 €
 • Preu especial 4921 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 4662 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+ (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
 • Lloc: FUAB formació. Prevenció i Seguretat Integral, Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193
Màster Criminalística

La Criminalística o ciències forenses és el conjunt de disciplines que té com a finalitat la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.

El programa del màster en Criminalística, de vocació professionalitzadora, incideix especialment en tota mena de casos pràctics per tal d'introduir a l'estudiant en l'experiència real de la criminalística i capacitar-lo per emetre informes d'orientació en la investigació criminal.

Objectius:

 • Proporcionar coneixement de sistemes d'infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l'actuació pericial.
 • Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
 • Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits:
  • Jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d'ofici, per designació judicial.
  • Matèries criminalístiques, de policia científica i intel·ligència criminal.
 • Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Sortides professionals

- Assessoria i consultoria per a empreses i organitzacions en matèria criminalística.
- Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques.
- Estudis de recerca cientificotècnica per al desenvolupament de mètodes o dispositius per a la identificació, l'anàlisi i la interpretació de proves, entre altres.
- Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part en grafística, grafoanàlisi, documentoscòpia, inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologia, etc.
- Informes pericials: elaboració d'informes, contra-informes i meta-anàlisis en les especialitats forenses.
- Formació.
- Comunicació.

La superació del màster suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, inclosos tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Centres col·laboradors

Institut de Ciències del Grafisme

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/masters-1345838012582.html

Més informació

Vols rebre més informació?