Màster en Criminalística

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que habilita per exercir com a perit per designació judicial i en l'àmbit de la intel·ligència criminal

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1487/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 18/10/2024
 • Final: 07/11/2025
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4440 €
 • Preu especial 4307 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls
  Preu especial 4218 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral, Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193

La Criminalística o ciències forenses és el conjunt de disciplines que té com a finalitat la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.

El programa del màster en Criminalística, de vocació professionalitzadora, incideix especialment en tota mena de casos pràctics per tal d'introduir a l'estudiant en l'experiència real de la criminalística i capacitar-lo per emetre informes d'orientació en la investigació criminal.

Objectius:

 • Proporcionar coneixement de sistemes d'infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l'actuació pericial.
 • Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
 • Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits:
  • Jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d'ofici, per designació judicial.
  • Matèries criminalístiques, de policia científica i intel·ligència criminal.
 • Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Sortides professionals

• Activitat professional de Criminalista per designació de part legítima en procediments
judicials en les temàtiques d¿inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces
instrumentals, accidentologia i altres àmbits de les ciències forenses que no estiguin
especialment acotats a altres titulacions específiques.

• Orientació criminalística per institucions o entitats, valoració de procediments,
metodologia, informes en l¿àmbit general de la criminalística i el propi específic que el
titulat estigui capacitat.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-posgrados-propios/oferta-de-masters-propios/masteres-1345844136527.html

Més informació

Vols rebre més informació?