• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1554/24
 • 24a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 27/09/2021
 • Final: 27/09/2022
 • Places: 14
 • Orientació: Professional
 • Preu: 9000 €
 • Preu especial 8100 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Anglès (40%), Castellà (30%), Català (30%)
 • Lloc: Hospital Universitari Quirón-Dexeus
Aquest programa està organitzat conjuntament entre el Instiut Universitari Dexeus i el departament de Biologia cel.lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB.

El desenvolupament de les tècniques de reproducció assistida en humans ha obert un ampli ventall d'oferta terapèutica per a solucionar nombrosos problemes reproductius que afecten a aproximadament el 15% de la població.

La demanda creixent d'aquests tractaments ha promogut la necessitat de professionals especialitzats en aquestes tècniques amb coneixements amplis tant en l'àmbit del laboratori com de la clínica aplicada.

Aquest Màster ja ha ofert 17 edicions anteriors amb un considerable èxit tant d'assistència com de resultats (un estudi recent situa el nivell d'inserció professional dels alumnes sortints al voltant d'un 80%), estant àmpliament consolidat dins l'oferta de formació en el seu àmbit.

Sortides professionals

Les sortides professionals se situen en l'àmbit biosanitari, concretament en l'embriologia clínica, tant en l'espècie humana com d'animals d'interès ramader.

De tota manera, els alumnes del màster també poden accedir a centres diagnòstics que abastin temàtiques relacionades amb les Tècniques de Reproducció Assistida (Anàlisis bioquímica, Genètica, etc), en empreses de distribució de productes i centres de recerca relacionats amb aquest àmbit.

Pràctiques

La docència, tant teòrica com pràctica es realitza majoritàriament en els espais docents i els laboratoris assistencials de l'Institut Universitari Quiron-Dexeus, amb contacte directe amb la pràctica clínica diària del centre. A més, l'alumne pot realitzar pràctiques extracurriculars a altres centres.
Els grups de pràctiques són de 1 o 2 alumnes ja que no n'hi caben més al laboratori de l'IU Dexeus on s'estan fent procediments de reproducció assistida
D'altra banda, existeix disponible una plaça al Center for Human Reproduction Prof. Franco Junior de Sao Paulo (Brasil) i dues places al centre Procrearte de Buenos Aires (Argentina) pels alumnes interessats en realitzar-hi les seves pràctiques.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Centres col·laboradors

Institut Universitari Dexeus

Contacte

Josep Santalo Pedro

Telèfon: 935812775

Informació addicional

https://www.dexeuscampus.com/master/

Vols rebre més informació?