Inscriu-te a les sessions informatives!

Vine a les sessions informatives de la Fira virtual de màsters i postgraus UAB: del 29 de juny al 10 de juliol... Inscripció oberta!


Presentació

La industrialització de l'activitat agrària ha generat importants impactes ambientals i socials en tot el planeta. Aquests impactes s'expressen en el medi rural europeu en forma d’una profunda degradació dels recursos naturals, del paisatge i dels ecosistemes agraris tradicionals, així com en una pèrdua d'importància social i econòmica de l'activitat agrària, fet que comporta la crisi de reproducció social de les comunitats rurals europees. Les correccions introduïdes en les últimes dècades per part de les polítiques agràries i de desenvolupament rural, en la línia del post-productivisme i la multifuncionalitat de l'agricultura, no han aconseguit revertir aquestes tendències.

L'Agroecologia sorgeix a Llatinoamèrica com a punt de trobada entre formes de coneixement científic i tradicional camperol, en resposta als símptomes de crisi social i ecològica vinculats a l’evolució del sistema agroalimentari. Tot i que a Llatinoamèrica ja existeix una important experiència pràctica sobre el tema, l'adaptació de l'Agroecologia al context europeu s'ha realitzat principalment des d'abordatges teòrics.


Es distingeixen tres dimensions en l'Agroecologia: la dimensió ecològica-productiva, la dimensió socioeconòmica i cultural, i la dimensió sociopolítica. A Europa, les incipients experiències empíriques i la recerca aplicada s'han centrat principalment en dues d’aquestes dimensions: Per una banda, en els aspectes productius a escala de finca (dimensió ecològica-productiva); i, per una altra banda, en la caracterització de l'expansió de l'Agroecologia com moviment social (Dimensió sociopolítica de l'Agroecologia).

Tanmateix, la dimensió Socioeconòmica i Cultural de l'Agroecologia gairebé no ha estat desenvolupada, més enllà d'algunes aproximacions als processos de reestructuració rural (o desagrarització) i al creixent paper de l'activitat agrària com a promotora de la cohesió territorial i social en àrees periurbanes.

Aquesta dimensió (Sòcio-Econòmica i Cultural) inclou tots aquells aspectes relacionats amb la construcció de xarxes locals i alternatives d'alimentació; amb la recuperació de coneixement ecològic tradicional; amb l'accés als mitjans de producció (especialment terra, aigua, energia, recursos genètics i recursos financers); amb les polítiques agràries i de desenvolupament rural; amb el paper de l'activitat agrària a les àrees periurbanes de les grans regions metropolitanes; o amb la recuperació de l'autoestima rural i agrària en la construcció de contextos simbòlics favorables a l'Agroecologia.

La previsible pervivència de les problemàtiques rurals en el futur, i el paper cada cop més central de la sostenibilitat social i ecològica en la planificació territorial i les polítiques públiques per al medi rural, evidencien la importància de programes formatius com el de la present proposta. Per la seva banda, la creixent importància de l'agricultura ecològica i les propostes del Desenvolupament Rural Agroecològic en el proper període d'implementació de la Política Agrària Comú de la UE (2014-2020), justifiquen la necessitat de formar professionals capaços d'implementar aquest enfocament en les polítiques territorials de les àrees urbanes i periurbanes; així com en les polítiques de Desenvolupament Rural.

Objectius

- Dotar els participants d'una àmplia base (tant teòrica com pràctica) sobre l'agroecologia en general i les seves aplicacions en territoris rurals, periurbans i urbans de societats contemporànies,.
- Conèixer la realitat de la Dinamització Local Agroecològica a Catalunya i a l'Estat Espanyol: des de la seva història fins als reptes de futur passant per la seva configuració actual.

- Analitzar la planificació, el desenvolupament i la gestió de projectes de Dinamització Local Agroecològica en tots els seus àmbits: política, estratègica i organitzativa.
- Donar eines als participants per emprendre iniciatives de Dinamització Local Agroecològica.
- Conèixer les polítiques públiques, els sectors emergents i les formes d'afrontar els reptes de futur del sector (finançament, formes de creixement, innovació, participació, etc.) a partir de casos reals.
- Preparar els participants per a l'elaboració d’estudis i investigacions sobre el medi rural i periurbà.

Requisits d'accés

- Tenir un títol universitari d'un mínim de 180 ECTS, o equivalent.

- En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència.

Sortides professionals

- Tècnics de l'administració local rural i periurbana, relacionats principalment amb l'àmbit de l'ocupació, de la planificació territorial, del medi ambient, de l'agricultura i ramaderia, de l'alimentació, etc.
- Tècnics de l'administració agrària d'àmbit supra-local, autonòmics o estatals, relacionats amb l'agricultura i ramaderia, el Desenvolupament Rural o els Espais Naturals Protegits.
- Tècnics d'assessoria privada per al Desenvolupament Rural Sostenible.
- Emprenedors interessats en l'Economia Social relacionada amb l'Agricultura Ecològica i el Medi Rural sostenible.
- Investigadors en Agroecologia i en Desenvolupament Rural sostenible.
- Treballadors d'entitats de la societat civil relacionades amb l'Agroecologia i el Desenvolupament Rural Sostenible.

Contacte

Jose Luis Espluga Trenc

Telèfon: 935813100

Correu electrònic: JosepLluis.Espluga@uab.cat

Postgrau UAB

6a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3258/6
Preu: 1680 ¤
Preu especial: 1512¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Polítiques Socials i Urbanes IGOP-UAB Passeig d'Urrutia, 17 08042 Barcelona
Dates: del 10/01/2021 al 20/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (70%), Català (20%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Institut de Govern i Polítiques Públiques
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau en Dinamització Local Agroecològica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.