Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

  • Diploma d'Especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3258/8
  • 8a edició
  • Modalitat: Semipresencial
  • Crèdits: 30 ECTS
  • Inici: 15/01/2024
  • Final: 20/07/2024
  • Places: 30
  • Orientació: Professional
  • Preu: 1980 €
  • Idioma de docència: Castellà (70%), Català (20%), Anglès (10%)
  • Lloc: Escola de Polítiques Socials i Urbanes IGOP-UAB Passeig d'Urrutia, 17 08042 Barcelona
37 Postgrau en Dinamització Local Agroecològica - Josep Espluga Trenc
La industrialització de l'activitat agrària ha generat importants impactes ambientals i socials en tot el planeta. Aquests impactes s'expressen en el medi rural europeu en forma d'una profunda degradació dels recursos naturals, del paisatge i dels ecosistemes agraris tradicionals, així com en una pèrdua d'importància social i econòmica de l'activitat agrària, fet que comporta la crisi de reproducció social de les comunitats rurals europees. Les correccions introduïdes en les últimes dècades per part de les polítiques agràries i de desenvolupament rural, en la línia del post-productivisme i la multifuncionalitat de l'agricultura, no han aconseguit revertir aquestes tendències.

L'Agroecologia sorgeix a Llatinoamèrica com a punt de trobada entre formes de coneixement científic i tradicional camperol, en resposta als símptomes de crisi social i ecològica vinculats a l'evolució del sistema agroalimentari. Tot i que a Llatinoamèrica ja existeix una important experiència pràctica sobre el tema, l'adaptació de l'Agroecologia al context europeu s'ha realitzat principalment des d'abordatges teòrics.

Es distingeixen tres dimensions en l'Agroecologia: la dimensió ecològica-productiva, la dimensió socioeconòmica i cultural, i la dimensió sociopolítica. A Europa, les incipients experiències empíriques i la recerca aplicada s'han centrat principalment en dues d'aquestes dimensions: Per una banda, en els aspectes productius a escala de finca (dimensió ecològica-productiva); i, per una altra banda, en la caracterització de l'expansió de l'Agroecologia com moviment social (Dimensió sociopolítica de l'Agroecologia).

Tanmateix, la dimensió Socioeconòmica i Cultural de l'Agroecologia gairebé no ha estat desenvolupada, més enllà d'algunes aproximacions als processos de reestructuració rural (o desagrarització) i al creixent paper de l'activitat agrària com a promotora de la cohesió territorial i social en àrees periurbanes.

Aquesta dimensió (Sòcio-Econòmica i Cultural) inclou tots aquells aspectes relacionats amb la construcció de xarxes locals i alternatives d'alimentació; amb la recuperació de coneixement ecològic tradicional; amb l'accés als mitjans de producció (especialment terra, aigua, energia, recursos genètics i recursos financers); amb les polítiques agràries i de desenvolupament rural; amb el paper de l'activitat agrària a les àrees periurbanes de les grans regions metropolitanes; o amb la recuperació de l'autoestima rural i agrària en la construcció de contextos simbòlics favorables a l'Agroecologia.

La previsible pervivència de les problemàtiques rurals en el futur, i el paper cada cop més central de la sostenibilitat social i ecològica en la planificació territorial i les polítiques públiques per al medi rural, evidencien la importància de programes formatius com el de la present proposta. Per la seva banda, la creixent importància de l'agricultura ecològica i les propostes del Desenvolupament Rural Agroecològic en el proper període d'implementació de la Política Agrària Comú de la UE (2014-2020), justifiquen la necessitat de formar professionals capaços d'implementar aquest enfocament en les polítiques territorials de les àrees urbanes i periurbanes; així com en les polítiques de Desenvolupament Rural.

Sortides professionals

- Tècnics de l'administració local rural i periurbana, relacionats principalment amb l'àmbit de l'ocupació, de la planificació territorial, del medi ambient, de l'agricultura i ramaderia, de l'alimentació, etc.
- Tècnics de l'administració agrària d'àmbit supra-local, autonòmics o estatals, relacionats amb l'agricultura i ramaderia, el Desenvolupament Rural o els Espais Naturals Protegits.
- Tècnics d'assessoria privada per al Desenvolupament Rural Sostenible.
- Emprenedors interessats en l'Economia Social relacionada amb l'Agricultura Ecològica i el Medi Rural sostenible.
- Investigadors en Agroecologia i en Desenvolupament Rural sostenible.
- Treballadors d'entitats de la societat civil relacionades amb l'Agroecologia i el Desenvolupament Rural Sostenible.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

  • No curriculars
    Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Institut de Govern i Polítiques Públiques

Contacte

Jose Luis Espluga Trenc

Telèfon: 935813100

Més informació

Vols rebre més informació?