Curs en Superior de Gestió i Dret de la Seguretat

Presentació

El Curs en Gestió i Dret de la Seguretat és una reformulació del programa del mateix nom de 25 ECTS, que la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral han ofert al llarg de 55 edicions al Campus UAB i en altres comunitats autònomes.

La distribució de crèdits actual està pensada per ajustar-se a l'esborrany de la nova normativa en matèria de seguretat privada en fase de desenvolupament, i que vincula aquesta formació amb una qualificació profesionalitzadora que habilita com a Director de Seguretat Privada i com a Cap de Seguretat Privada.

Aquest curs respon a la demanda de formació contínua i especialització dels professionals de la seguretat, especialment dels que desitgin fer un pas endavant en la seva trajectòria laboral i vulguin obtenir l'habilitació com a Director de Seguretat i Cap de Seguretat.


Informació complementària:

- Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
- Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
- Horaris compatibles amb la jornada laboral.
- Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
- Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

Seguretat pública i privada. Regulació professional (M.1)

Normativa de seguretat pública i privada; Seguretat privada, dret internacional i dret de la Unió Europea; Normativa de seguretat: dret mercantil, dret penal i dret administratiu; Normativa sobre armes; La intel·ligència aplicada a la seguretat; Protecció civil; Infraestructures crítiques; Col·laboració amb la seguretat pública: cos nacional de policia; Col·laboració amb la seguretat pública: mossos d'esquadra; Deontologia professional; Criminologia.

Àrea de seguretat corporativa (M.2)

Seguretat física; Seguretat electrònica: circuits, sistemes i central d’alarmes; Seguretat en entitats de crèdit; Seguretat laboral; Seguretat contra incendis; Seguretat mediambiental i industrial; Protecció personal.

Àrea de gestió empresarial i de la seguretat (M.3)

Funcionament dels departaments de seguretat; Gestió i anàlisi de riscos; Planificació de la seguretat; Seguretat Patrimonial; Organització i finançament d'empreses; Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada; Seguretat lògica; Seguretat de dades personals; Direcció d'equips humans i habilitats comunicatives.

Àrea de coneixements complementaris en la gestió de la seguretat (M.4)

Unitats canines en seguretat privada; Autoprotecció; Mesures i contramesures electròniques; La seguretat en circuits; La seguretat en el control de masses; Primers auxilis en seguretat privada; La seguretat en centres comercials; Seguretat hotelera; Seguretat en esdeveniments i espectacles; Seguretat i coordinació en dispositius; Seguretat en transport ferrocarril i transport metropolità.

Projecte final (M.5)

Metodologia:

- Professorat integrat per prestigiosos juristes i experts en tecnologia i sistemes de seguretat.
- El programa es fonamenta en la creació d'espais formatius que incentivin l'aprenentatge significatiu de l'alumne, incloent docència directa i treball personal.
- 1/3 de classes presencials amb professors.

Objectius

Capacitar l’alumne per fer front a les responsabilitats tècniques i d’organització dels serveis propis d’una organització de Seguretat Privada, marcats pels principis i les normes jurídiques que els hi afecta.

Incorporar els mitjans tècnic actius i passius en les seves aplicacions a la seguretat privada, realitzant una gestió dels recursos humans, tècnics i financers.

Requisits d'accés

El programa està dirigit a:

- Graduats, llicenciats o diplomats relacionats amb la seguretat pública i privada.
- Membres de les administracions i organitzacions amb competències en la matèria.
- Gestors responsables de les organitzacions de seguretat privada o pública.
- Altres professionals de la seguretat (comandaments).

Sortides professionals

- Acreditació com a director de seguretat privada en entitats públiques o privades.
- Cap de seguretat privada en entitats públiques o privades.
- Directiu d'empreses de servei de seguretat privada.
- Assessors i consultors en seguretat privada.
- Gestors de projectes en seguretat privada.
- Habilitació com a formador en l'àmbit de seguretat privada en les àrees tècnico-professional i socioprofessional.
- Consultor de seguretat privada.

Contacte

Francesc Gómez Macià

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

59a Edició
Places: 80
Orientació: Professional
15 ECTS
Codi de l'estudi: 2265/59
Preu: 2050 ¤
Preu especial: 1947¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Graduats en Prevenció i Seguretat Integral i Entitats col·laboradores EPSI
Preu especial: 660¤
Col·lectiu d'aplicació: Haver cursat alguna edició anterior del Curs i tenir pendent el treball final

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 14/12/2020 al 16/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.