Curs en Superior de Gestió i Dret de la Seguretat

Formació especialitzada per a professionals de la seguretat que permet obtenir l'habilitació com a Director/a de Seguretat i Cap de Seguretat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2265/67
 • 67a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 10/06/2024
 • Final: 12/06/2025
 • Places: 100
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2050 €
 • Preu especial 1947 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster. Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL. Alumnes del Grau en Prevenció i Seguretat Integral
  Preu especial 1988 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formació Prevenció i Seguretat Integral

El curs en Gestió i Dret de la Seguretat és una reformulació del programa del mateix nom de 25 ECTS, que la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral han ofert al llarg de 55 edicions al Campus UAB i en altres comunitats autònomes.

La distribució de crèdits actual està pensada per ajustar-se a l'esborrany de la nova normativa en matèria de seguretat privada en fase de desenvolupament, i que vincula aquesta formació amb una qualificació professionalitzadora que habilita com a Director/a de Seguretat Privada i com a Cap de Seguretat Privada.

Aquest curs respon a la demanda de formació contínua i especialització dels professionals de la seguretat, especialment dels que desitgin fer un pas endavant en la seva trajectòria laboral i vulguin obtenir l'habilitació com a Director/a de Seguretat i Cap de Seguretat.

 • Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
 • Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
 • Horaris compatibles amb la jornada laboral.
 • Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
 • Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

Seguretat pública i privada. Regulació professional

Normativa de seguretat pública i privada; Seguretat privada, dret internacional i dret de la Unió Europea; Normativa de seguretat: dret mercantil, dret penal i dret administratiu; Normativa sobre armes; La intel·ligència aplicada a la seguretat; Protecció civil; Infraestructures crítiques; Col·laboració amb la seguretat pública: cos nacional de policia; Col·laboració amb la seguretat pública: mossos d'esquadra; Deontologia professional; Criminologia.

Àrea de seguretat corporativa

Seguretat física; Seguretat electrònica: circuits, sistemes i central d’alarmes; Seguretat en entitats de crèdit; Seguretat laboral; Seguretat contra incendis; Seguretat mediambiental i industrial; Protecció personal.

Àrea de gestió empresarial i de la seguretat

Funcionament dels departaments de seguretat; Gestió i anàlisi de riscos; Planificació de la seguretat; Seguretat Patrimonial; Organització i finançament d'empreses; Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada; Seguretat lògica; Seguretat de dades personals; Direcció d'equips humans i habilitats comunicatives.

Àrea de coneixements complementaris en la gestió de la seguretat (M.4)

Unitats canines en seguretat privada; Autoprotecció; Mesures i contramesures electròniques; La seguretat en circuits; La seguretat en el control de masses; Primers auxilis en seguretat privada; La seguretat en centres comercials; Seguretat hotelera; Seguretat en esdeveniments i espectacles; Seguretat i coordinació en dispositius; Seguretat en transport ferrocarril i transport metropolità.

Projecte final

Metodologia:

- Professorat integrat per prestigiosos juristes i experts en tecnologia i sistemes de seguretat.
- El programa es fonamenta en la creació d'espais formatius que incentivin l'aprenentatge significatiu de l'alumne, incloent docència directa i treball personal.
- 1/3 de classes presencials amb professors.

Sortides professionals

- Acreditació com a director de seguretat privada en entitats públiques o privades.
- Cap de seguretat privada en entitats públiques o privades.
- Directiu d'empreses de servei de seguretat privada.
- Assessors i consultors en seguretat privada.
- Gestors de projectes en seguretat privada.
- Habilitació com a formador en l'àmbit de seguretat privada en les àrees tècnico-professional i socioprofessional.
- Consultor de seguretat privada.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Francesc Gómez Macià

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-de-especializacion/oferta-de-cursos/cursos-de-especializacion-1345844143587.html

Més informació

Vols rebre més informació?